Sednica Saveta za javni red i mir i bezbednost

Članovi Saveta za javni red i mir i bezbednost na današnjoj sednici prihvatili su Izveštaj o realizaciji Programa korišćenja sredstava za zaštitu od požara za 2018. godinu i uputili ga Skupštini grada na razmatranje.

Prema pomenutom Izveštaju, Programom je obuhvaćena nabavka vatrogasne opreme i to nastavak realizacije iz 2017. godine, potom nabavka specijalizovanog vozila za prevoz ljudstva i opreme specijajalističkih timova, takođe nastavak realizacije iz 2017. godine i nabavka navalnog vatrogasnog vozila. Sredstva za realizaciju Programa obezbeđena su u prošlogodišnjem … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za kulturu

Članovi Saveta za kulturu na današnjoj sednici većinom glasova prihvatili su Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Novosadskog dečijeg kulturnog centra, Novi Sad za 2019. godinu i uputili ga Skupštini grada na razmatranje.

Na današnjoj sednici većinom glasova prihvaćeni su i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Programa rada Pozorišta mladih, Novi Sad za ovu godinu, kao i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama ovogodišnjeg Programa rada “Novosadskog pozorišta – … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za ekonomski razvoj grada

Članovi Saveta za ekonomski razvoj grada su na danas održanoj sednici jednoglasno su prihvatili Predlog odluke o Programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Grada Novog Sada za 2019. godinu.

Mere predviđene Programom podrške su Uspostavljanje i jačanje udruženja u oblasti  poljoprivrede, Osiguranje useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja, Organska proizvodnja – Sadni i semenski materijal dozvoljen za upotrebu u organskoj proizvodnji, kontrola i sertifikacija i druge investicije koje se odnose na organsku proizvodnju, a deo … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za mlade

Na današnjoj sednici Saveta za mlade razmatran je Predlog odluke o ostvarivanju potreba i interesa mladih u oblastima omladinskog sektora na teritoriji Grada Novog Sada.

Kako je na sednici rečeno, donošenju Odluke o ostvarivanju potreba i interesa mladih u oblastima omladinskog sektora na teritoriji Grada Novog Sada, pristupilo se radi usklađivanja sa Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja i omoguhavanja blagovremenog finansiranja realizacije Lokalnog akcionog plana politike … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambena pitanja

Članovi Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambena pitanja na današnjoj sednici većinom glasova prihvatili su Predlog plana generalne regulacije Limana sa Univerzitetskim centrom u Novom Sadu i uptuli ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje, potom Predlog plana detaljne regulacije Adica u Novom Sadu i Predlog plana detaljne regulacije severozapadne zone Sadova u Petrovaradinu.

Na današnjoj sednici, većinom glasova Savet je prihvatio Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije naseljenog mesta Veternika (lokalitet kružne raskrsnice na ukrštanju … Pročitajte ceo članak