Održana LXII sednica Skupštine Grada Novog Sada

Danas je održana LXII sednica Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj su doneta sledeća akta:

1. Odluka o potvrđivanju Odluke o načinu plaćanja zakupnine za poslovne prostore u javnoj svojini Grada Novog Sada u toku vanrednog stanja

2. Odluka o potvrđivanju Odluke o izmeni Odluke o ostvarivanju potreba i interesa mladih u oblastima omladinskog sektora na teritoriji Grada Novog Sada

3. Rešenje o potvrđivanju Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ … Pročitajte ceo članak

Saopštenje sa 36. sednice Gradske izborne komisije

Gradska izborna komisija je na 36. sednici, održanoj 7. juna 2020. godine, donela Odluku o objavljivanju ukupnog broja birača na području Grada Novog Sada. Naime, Rešenjem Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, utvrđeno je da je u delu Jedinstvenog biračkog spiska za područje Grada Novog Sada upisano ukupno 332.640 birača, sa danom 5. junom 2020. godine.

Takođe, članovi GIK-a odbacili su, kao neosnovana, dva prigovora podnosioca Izborne liste političke stranke Ratni veterani za Srbiju – Vojnovi veterani pre Srbsko na … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za obrazovanje i sport

Članovi Saveta za obrazovanje i sport na današnjoj sednici većinom glasova prihvatili su i uputili Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2020. godinu. Na današnjoj sednici većinom glasova prihvaćen je i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Predlog odluke o povećanju osnovnog kapitala Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad.

Navedeni predlozi naći će se pred odbornicima … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za komunalne delatnosti

Članovi Saveta za komunalne delatnosti na današnjoj sednici prihvatili su većinom glasova Predlog odluke o izmeni Programa za obezbeđivanje uslova za nesmetano odvijanje javnog prevoza putnika Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, Novi Sad za 2020. godinu – tekuće subvencije i uputili ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Na današnjoj sednici, većinom glasova, prihvaćeni su i Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2020. godinu, potom Predlog rešenja o davanju … Pročitajte ceo članak