Седница Савета за буџет и финансије

Чланови Савета за буџет и финансије на данашњој седници већином гласова прихватили су Предлог одлуке о измени Одлуке о боравишној такси и упутили га Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

Како је образложено, Предогом одлуке извршено је усаглашавање са Уредбом о условима и начину утврђивања висине годишњег износа боравишне таксе за физичко лице које пружа угоститељске услуге смештаја у објектима домаhе радиности и сеоском туристичком домаћинству, као и начин и рокови плаћања, која је ступила на снагу 1. јула 2019. … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за комуналне делатности

Чланови Савета за комуналне делатности на данашњој седници прихватили су Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП “Новосадска топлана” Нови Сад о расподели добити за 2018. годину и упутили га Скупштини Града Новог Сада на разматарње.

Савета је прихватио и Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности ЈКП “Водовод и канализација” Нови Сад за 2019. годину, као и Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП “Водовод и канализација” Нови Сад … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за здравствену заштиту, социјалну заштиту и друштвену бригу о деци и омладини

Чланови Савета за здравствену заштиту, социјалну заштиту и друштвену бригу о деци и омладини на данашњој седници прихватили су Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Апотеке Нови Сад и упутили га Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

Прихваћеним Предлогом мења се седиште Апотеке, тако да је утврђено да се седиште Апотеке Нови Сад налази у Ветернику у Улици краља Александра број 67. Промена седишта обавља се с обзиром на то да је заклучењем Уговора о концесији … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за културу

Савет за културу данас је већином гласова прихватио Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Позоришта младих, Нови Сад и упутио га Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

Предлогом решења се прецизира седиште Позоришта младих, јер је ова установа за обављање своје делатности користила пословни простор у Новом Саду на адреси Игњата Павласа 8, које су чиниле три канцеларије управе позоришта, као и пословни простор на адреси Игњата Павласа 4, где се налазе позоришне сале и остале … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за комуналне делатности

Чланови Савета за комуналне делатности су на данас одржаној седници већином гласова усвојили  Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа “Новосадска топлана” Нови Сад за 2018. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа “Новосадска топлана” Нови Сад за 2018. годину.

Из овог Извештаја се може видети да је план производње и набавке топлотне енергије за грејање у 2018. години остварен са 102,77%, где је од укупно произведене топлотне енергије за грејање 62.11 % произвела ЈКП “Новосадска топлана”, а 37,89% … Прочитајте цео чланак