Седница Савета за економски развој Града

На седници Савета за економски развој Града разматран је Предлог Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Град Нови Сад за 2021. годину.

Како је речено приликом образлагања, Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Град Нови Сад за 2021. годину детаљније су сагледане могућности Града Новог Сада и дефинисане су стратешке смернице и у складу са тим припремљен је одговарајући сет мера подршке. Истовремено, формат и опсег мера јасно дефинише приоритетна … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за спорт и омладину

Чланови Савета за спорт и омладину на данашњој седници већином гласова прихватили су Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2020. годину.

У извештајном периоду за 2020. годину, ово Предузеће је у складу са Програмом реализовало уговоре за набавку добара која се финансирају из капиталних субвенција из Буџета Града Новог Сада, у укупном износу од 6.407.835 динара, што чини 99,34% планираних средстава. Средства су утрошена за куповину машине за чишћење подова … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за културу и информисање

Чланице и чланови Савета за културу и информисање су на данашњој седници разматрали и прихватили Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма рада Позоришта младих, Нови Сад за 2021. годину.

Позориште младих доставило је Градској управи за културу Одлуку о изменама и допунама Програма рада Позоришта младих, Нови Сад за 2021. годину, коју је донео Управни одбор.

Наведеном одлуком, Позориште младих је извршило прерасподелу сопствених средстава, тако што су одустали од реализације представе „Радни наслов: … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за здравствену заштиту, социјалну заштиту и бригу о деци и породици

На данашњој седници Савета за здравствену заштиту, социјалну заштиту и бригу о деци и породици разматран је Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о социјалној заштити Града Новог Сада.

Како је речено на седници, Одлуком о социјалној заштити Града Новог Сада предвиђено је да се право на накнаду трошкова сахрањивања обезбеђује за: лица која су у моменту смрти имала пребивалиште на територији Града, а која немају сроднике или лица која су била дужна да их издржавају или се о … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за особе са инвалидитетом

Чланице и чланови Савет за особе са инвалидитетом на данашњој седници једногласно су усвојили Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима на територији Града Новог Сада.

Како је на данашњој седници речено, Предлогом одлуке прописано је да је Предузеће дужно да има закључен уговор са телекомуникационим оператером који ће пружати услуге плаћања паркирања слањем смс порука путем мобилног телефона. Истим Предлогом одлуке извршена је измена у члану 2., Одлуке о јавним паркиралиштима на територији Града Новог Сада, … Прочитајте цео чланак