Седница Савета за здравствену заштиту, социјалну заштиту и бригу о деци и породици

На седници Савета за здравствену заштиту, социјалну заштиту и  бригу о деци и породици која је данас одржана у Скупштини Града, разматрани су Предлог одлуке о отуђењу станова из јавне својине Града Новог Сада у Ветернику у улици Милана Тепића бр. 20, 20А, 22 и 22А, који су додељени у закуп избеглим лицима и Предлог одлуке о измени Одлуке о утврђивању приоритетних корисника стамбене подршке.

Предлогом одлуке о отуђењу станова из јавне својине Града Новог Сада у Ветернику у улици … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за јавни ред и мир и безбедност

На данашњој седници чланови Савета за јавни ред и мир и безбедност Скупштине Града Новог Сада већином гласова прихватили су Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму коришћења средстава за заштиту од пожара за 2023. годину.

Предлогом Одлуке о изменама Одлуке о Програму коришћења средстава за заштиту од пожара за 2023. годину укупно планирана средстава опредељена за реализациjу Програма коришћења средстава за 3аштиту од пожара за 2023. годину умањуjу се са 35,800.000,00 динара на 33.000.000,00 динара и то услед умањења … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за комуналне делатности

Чланови Савета за комуналне делатности су на данас одржаној седници већином гласова прихватили Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2023. годину, Предлог одлуке о изменама Oдлуке о Прoгрaму финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2023. години, Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму коришћења средстава за заштиту од пожара за 2023. годину, Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности у циљу одржавања чистоће на јавним површинама за 2023. годину … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за економски развој града

На данашњој седници Савета за економски развој града разматран је Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и планом промотивних активности Града Новог Сада за 2023. годину.

Одлуком о изменама Програма рада Туристичке организациjе Града Новог Сада са Финансиjским планом и планом промотивних активности Града Новог Сада за 2023. годину, извршене су неопходне измене овог програма – речено је на седници. У делу Програма коjи се односи на … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за урбанизам, пословни простор и стамбену подршку

Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбену подршку су на данас одржаној седници већином гласова прихватили Предлог плана детаљне регулације простора Чардака у Сремској Каменици и упутили га градском парламенту на даље разматрање.

Скупштина Града Новог Садаjе на ХVШ седници 7. априла 2017. године донела Одлуку о изради плана детаљне регулациjе простора Чардака у Сремскоj Каменищи којим је обухваћено грађевинско подручjе површине l36,51 hа, у jужном делу Катастарске општине Сремска Каменица.

Плански основ за израду Плана представља План генералне … Прочитајте цео чланак