Седница Савета за буџет и финансије

Чланови Савета за буџет и финансије, на данашњој седници прихватили су Предлог одлуке о изменама Одлуке о одређивању зона на територији Града Новог Сада са коефицијентима за непокретности у зонама за потребе утврђивања пореза на имовину и Предлог одлуке о дугорочном кредитном задуживању Града Новог Сада за финансирање пројекта Спортски комплекс у Футогу и упутили их Скупштини Града Новог Сада на разматарње.

Према Предлогу одлуке о изменама Одлуке о одређивању зона на територији Града Новог Сада са коефицијентима за непокретности … Прочитајте цео чланак

Седница Комисије за родну равноправност

Чланови Комсије за родну равноправност прихватили су на данашњој седници Предлог решења о образовању Савета за родну равноправност Града Новог Сада и упутили га Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

Изради Предлога решења о образовању Савета за родну равноправност Града Новог Сада приступило се ради усклађивања са Законом о родној равноправности, којим је прописано да се у јединици локалне самоуправе образују тела за родну равноправност и то Комисија за родну равноправност у скупштини јединице локалне самоуправе, као стално радно тело … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за комуналне делатности

Чланови Савета за комуналне делатности прихватили су на данашњој седници Предлог одлуке о прибављању непокретности у јавну својину Града Новог Сада путем изградње објекта јавне намене од посебног значаја за Град Нови Сад, новог моста преко Дунава на стубовима некадашњег моста Франца Јозеф у Новом Саду, као и Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о такси превозу на територији Града Новог Сада и упутили их Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

О прихваћеним предлозима расправљаће одборнице и одборници на … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за урбанизам, пословни простор и стамбену подршку

Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбену подршку прихватили су на данашњој седници Предлог одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације Малог Лимана у Новом Саду (локалитет у Улици Максима Горког бр. 21 и 23). На данашњој седници прихваћен је и Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације блока „Раднички универзитет“ у Новом Саду (локалитет у Улици војвођанских бригада број 11).

Прихваћени предлози упућени су Скупштини Града Новог Сада на разматрање, а пред одборницама и … Прочитајте цео чланак

Седница Комисије за називе делова насељених места

Чланови Комисије за називе делова насељених места Скупштине Града Новог Сада, на данас одржаној седници, разматрали су захтеве Републичког геодетског завода и грађана Ветерника за давање назива улицa у Новом Саду на подручју КО Ветерник.

Комисија је утврдила да се за седам улица у Ветернику дају називи по делегатима, посланицама Велике Народне Скупштине, одржане 25. новембра 1918. године и то улица број 29 по политичарки, уредници и активисткињи Милици Томић, улица број 15 по Катици Рајчић, улица број 13 по … Прочитајте цео чланак