Саопштење са 103. седнице Градске изборне комисије

Градска изборна комисија је на 103. седници, одржаној 19. маја 2024. године, донела Одлуку о утврђивању броја гласачких листића који се штампа за гласање на изборима за одборнике Скупштине Града Новог Сада и Одлуку о одређивању места за примопредају изборног материјала, након гласања на изборима за одборнике Скупштине Града Новог Сада, расписаних за 2. јун 2024. године.

На 103. седници усвојен је записник са 102. седнице Градске изборне комисије.… Прочитајте цео чланак

Саопштење са 102. седнице Градске изборне комисије

Градска изборна комисија је на 102. седници, одржаној 18. маја 2024. године, донела Одлуку о објављивању укупног броја бирача у Граду Новом Саду.

Комисија је донела Решење којим се одбија приговор Коалиције РАТНИ ВЕТЕРАНИ НОВОГ САДА, изјављен против Решења Градске изборне комисије Града Новог Сада, број: 020-8/2024-107-2-I, од 16. маја 2024. године, као неоснован.

Комисија је на 102. седници донела Решења о именовању члана и заменика члана Градске изборне комисије Града Новог Сада у проширеном саставу Групе грађана „ЋАЛЕ ОВО … Прочитајте цео чланак

Саопштење са 101. седнице Градске изборне комисије

Градска изборна комисија је на 101. седници, одржаној 17. маја 2024. године, донела Одлуку о утврђивању Збирне изборне листе, затим Одлуку о утврђивању изгледа и боје гласачког листића и контролног листа за проверу исправности гласачке кутије на изборима за одборнике Скупштине Града Новог Сада, расписаним за 2. јун 2024. године, Одлуку о Обрасцу потврде о изборном праву за гласање ван бирачког места и Закључак којим се констатује који подносиоци проглашених изборних листа имају право на покриће трошкова изборне кампање.

Комисија … Прочитајте цео чланак

Подношење предлога за именовање бирачких одбора у сталном и проширеном саставу

Предлози за именовање бирачких одбора у сталном и проширеном саставу могу се поднети до петка, 17. маја 2024. године, до 24:00 часа. Предлози се подносе Градској изборној комисији Града Новог Сада у писаном облику, потписани од стране овлашћеног лица и у електронском формату на USB-flash меморији у excel табели (која се може преузети и на интернет страници Градске изборне комисије на страници https://skupstina.novisad.rs/gik-obrasci-biracki-odbori-2024/). Предлози се подносе у седишту Градске изборне комисије Града Новог Сада, Улица Жарка Зрењанина 2 … Прочитајте цео чланак

Саопштење са 100. седнице Градске изборне комисије

Градска изборна комисија је на 100. седници, одржаној 16. маја 2024. године, донела Решење којим се одбија приговор Групе грађана „МИ СНАГА НАРОДА, проф. др Бранимир Несторовић – Нови Сад“, изјављен против Решења Градске изборне комисије Града Новог Сада, број: 020-8/2024-108-I од 14. маја 2024. године, као неоснован.… Прочитајте цео чланак