Седница Савета за културу и информисање

На данашњој седници Савета за културу и информисање разматрани су Предлог програма спровођења мера техничке заштите на културним добрима и добрима које уживају претходну заштиту у Граду Новом Саду, Предлог решења о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa рада Културног центра Новог Сада, Нови Сад за 2022. годину, Предлог решења о давању сагласности на Oдлуку о изменама и допуни Програмa рада Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад за 2022. годину, Предлог решења о давању сагласности на Oдлуку о … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за урбанизам, пословни простор и стамбену подршку

Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбену подршку прихватили су на данашњој седници Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈП „Урбанизам“ за 2021. годину са Финансијским извештајем предузећа, као и Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о расподели добити „Урбанизам“ за претходну годину и упутили их Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

На данашњој седници прихваћена су и два плана генералне регулације и то простора у западном делу града на подручју Телепа, те подручја новог градског центра између … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за здравствену заштиту, социјалну заштиту и друштвену бригу о деци и омладини

Чланице и чланови Савета за здравствену заштиту, социјалну заштиту и друштвену бригу о деци и омладини на данас одржаној седници разматрали су и прихватили Предлог одлуке о утврђивању услова за спровођење мера којима се обезбеђује несметано пословање Апотекарске установе Нови Сад и Предлог решења о давању сагласности на Програм рада и развоја Апотекараске установе Нови Сад за 2022. годину.

Од октобра 2021. године Апотекарска установа Нови Сад не налази се више у стању блокаде пословних рачуна. С обзиром да се … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за јавни ред и мир и безбедност

Чланови Савета за за јавни ред и мир и безбедност прихватили су на данашњој седници Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности на изградњи система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада за 2022. годину и упутили га Скупштни града на размамтрање.

Предлогом одлуке о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности на изградњи система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада за 2022. годину укупно планирана финансијска средства за реализацију Програма увећана су са 10.080.000 динара … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за комуналне делатности

Чланови Савета за комуналне делатности прихватили су на данашњој седници Годишњи извештај о реализацији Програма за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника ЈГСП „Нови Сад“, за 2021. годину – текуће субвенције и упутили га Скупштини Града Новог Сада на разматрање. Чланови Савета већином гласова прихватили су и Извештај о реализацији Програма економског опоравка од настале штете услед смањеног прихода као последица епидемије заразне болести COVID-19 у Републици Србији, ЈГСП „Нови Сад“, као и Извештај о реализацији Програма инвестиционих … Прочитајте цео чланак