Sednica Saveta za kulturu i informisanje

Na današnjoj sednici Saveta za kulturu i informisanje razmatrani su Predlog programa sprovođenja mera tehničke zaštite na kulturnim dobrima i dobrima koje uživaju prethodnu zaštitu u Gradu Novom Sadu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad za 2022. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Programa rada Gradske biblioteke u Novom Sadu, Novi Sad za 2022. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambenu podršku

Članovi Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambenu podršku prihvatili su na današnjoj sednici Izveštaj o realizaciji godišnjeg Programa poslovanja JP „Urbanizam“ za 2021. godinu sa Finansijskim izveštajem preduzeća, kao i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti „Urbanizam“ za prethodnu godinu i uputili ih Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Na današnjoj sednici prihvaćena su i dva plana generalne regulacije i to prostora u zapadnom delu grada na području Telepa, te područja novog gradskog centra između … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i omladini

Članice i članovi Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i omladini na danas održanoj sednici razmatrali su i prihvatili Predlog odluke o utvrđivanju uslova za sprovođenje mera kojima se obezbeđuje nesmetano poslovanje Apotekarske ustanove Novi Sad i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada i razvoja Apotekaraske ustanove Novi Sad za 2022. godinu.

Od oktobra 2021. godine Apotekarska ustanova Novi Sad ne nalazi se više u stanju blokade poslovnih računa. S obzirom da se … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za javni red i mir i bezbednost

Članovi Saveta za za javni red i mir i bezbednost prihvatili su na današnjoj sednici Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti na izgradnji sistema za javno uzbunjivanje na teritoriji Grada Novog Sada za 2022. godinu i uputili ga Skupštni grada na razmamtranje.

Predlogom odluke o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti na izgradnji sistema za javno uzbunjivanje na teritoriji Grada Novog Sada za 2022. godinu ukupno planirana finansijska sredstva za realizaciju Programa uvećana su sa 10.080.000 dinara … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za komunalne delatnosti

Članovi Saveta za komunalne delatnosti prihvatili su na današnjoj sednici Godišnji izveštaj o realizaciji Programa za obezbeđivanje uslova za nesmetano odvijanje javnog prevoza putnika JGSP „Novi Sad“, za 2021. godinu – tekuće subvencije i uputili ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje. Članovi Saveta većinom glasova prihvatili su i Izveštaj o realizaciji Programa ekonomskog oporavka od nastale štete usled smanjenog prihoda kao posledica epidemije zarazne bolesti COVID-19 u Republici Srbiji, JGSP „Novi Sad“, kao i Izveštaj o realizaciji Programa investicionih … Pročitajte ceo članak