Sednica Saveta za kulturu

Savet za kulturu danas je većinom glasova prihvatio Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Pozorišta mladih, Novi Sad i uputio ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Predlogom rešenja se precizira sedište Pozorišta mladih, jer je ova ustanova za obavljanje svoje delatnosti koristila poslovni prostor u Novom Sadu na adresi Ignjata Pavlasa 8, koje su činile tri kancelarije uprave pozorišta, kao i poslovni prostor na adresi Ignjata Pavlasa 4, gde se nalaze pozorišne sale i ostale … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za komunalne delatnosti

Članovi Saveta za komunalne delatnosti su na danas održanoj sednici većinom glasova usvojili  Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća “Novosadska toplana” Novi Sad za 2018. godinu sa Finansijskim izveštajem Javnog komunalnog preduzeća “Novosadska toplana” Novi Sad za 2018. godinu.

Iz ovog Izveštaja se može videti da je plan proizvodnje i nabavke toplotne energije za grejanje u 2018. godini ostvaren sa 102,77%, gde je od ukupno proizvedene toplotne energije za grejanje 62.11 % proizvela JKP “Novosadska toplana”, a 37,89% … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za mlade

Na današnjoj sednici Saveta za mlade razmatran je Predlog odluke o dopuni Odluke o ostvarivanju potreba i interesa mladih u oblastima omladinskog sektora na teritoriji Grada Novog Sada.

Predlogom odluke uređeno je da, za finansiranje projekata koji su proglašeni od značaja za Grad, a koji su istovremeno i od nacionalnog značaja, sredstva se mogu dodeljivati nosiocima aktivnosti za realizaciju projekata i bez sprovođenja javnog konkursa.

Predlogom odluke uređeno je i da se predmetna sredstva koriste u skladu sa programom koji … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambena pitanja

Članovi Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambena pitanja na današnjoj sednici većinom glasova prihvatili su Predlog odluke o izradi Plana generalne regulacije prostora za deo područja Adica u Novom Sadu i uputili ga Skupštini Grada Novog Sada na razmataranje.

Na današnjoj sednici većinom glasova prihvaćeni su i Predlog odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenog mesta Veternik (lokalitet Ulica veternički breg i dr.), potom Predlog odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije prostora za … Pročitajte ceo članak

Promovisan prekogranični projekat FILMharmonija

Prekogranični projekat FILMharmonija, koji će se u narednih godinu i po dana održati u četiri grada u Hrvatskoj i Srbiji, promovisan je danas predstavnicima lokalnih samouprava i ustanova kulture u Iloku u Hrvatskoj.05-7-2019-1

Od četiri grada, projekat FILMharmonija tokom septembra će se realizovati i u Novom Sadu, a predsednik Skupštine Grada Novog Sada Zdravko Jelušić, koji je prisustvovao današnjoj promociji u Iloku, istakao je da FILMharmonija na jedinstven način povezuje muzičku i filmsku umetnost, ali i institucije kulture, gradove, regione … Pročitajte ceo članak