Sednica Saveta za obrazovanje i sport

Na današnjoj sednici Saveta za obrazovanje i sport razmatran je Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za period od 1. januara do 30. juna 2019. godine.

U Izveštaju je navedeno da su realizovane aktivnosti Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za period od 1. januara do 30. juna 2019. godine u okviru mašinskih radova na objektu – radovi na zameni toplovoda na trasi borilačke dvorane u vrednosti od … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambena pitanja

Na današnjoj sednici članovi Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambena pitanja većinom glasova su usvojili predloge plnova deteljne regulacije i to, prostora planiranog za arheološki park – zapadno od Bulevara Evrope u Novom Sadu, prostora u produžetku Leptirove ulice u Veterniku, dela centra u Petrovaradinu i radne zone „Sever IV“ u Novom Sadu.

Na današnjoj sednici prihvaćen je Predlog odluke o izradi Plana detaljne regulacije Limanskog parka u Novom Sadu, Predlog odluke o izradi plana generalne regulacije prostora južno … Pročitajte ceo članak

O saradnji sa francuskim ustanovama kulture

Predsednik Skupštine Grada Novog Sada Zdravko Jelušić, član Gradskog veća za kulturu Dalibor Rožić i pomoćnik gradonačelnika za međunarodnu saradnju Aleksandar Petrović, primili su danas u gradskom parlamentu savetnika za saradnju i kulturu Ambasade Republike Francuske i direktora Francuskog instituta u Srbiji Manuela Buara,13-09-19-1

atašea za kulturu Ambasade Republike Francuske Katrin Fodri i direktora ogranka Francuskog instituta u Novom Sadu Vladimira Marinkovića i sa njima razgovorali o saradnji.

Pozdrvivši goste, predsednik Skupštine grada Zdravko Jelušić poželeo je dobrodošloci gostima u … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i omladini

Članice i članovi Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i omladini razmatrali su na današnjoj sednici Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada i razvoja Doma zdravlja „Novi Sad“ Novi Sad za 2019. godinu.

Na sednici je rečeno da su izmene ovog Programa izvršene u delu investicionih aktivnosti i tekućeg održavanja ove ustanove, a odnose se na prenamenu sredstava ranije planiranih Programom i to za izradu projektne dokumentacije za adaptaciju objekta … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za obrazovanje i sport

Na današnjoj sednici Saveta za obrazovanje i sport razmatrani su i usvojeni Predlog odluke o mreži javnih ustanova koje obavljaju delatnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja na teritoriji Grada Novog Sada, Predlog odluke o finansijskoj podršci Fondu za stipendiranje i podsticanje napredovanja darovitih studenata i mladih naučnih radnika i umetnika Univerziteta u Novom Sadu, za školsku 2019/2020. godinu i Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad … Pročitajte ceo članak