Sednica Komisije za predstavke i predloge

Članicama i članovima Komisije za predstavke i predloge danas su se obratili predstavnici skupa zakupaca poslovnog prostora na Najlon pijaci na dnevni, mesečni i godišnji zakup i podneli usmenu predstavku u kojoj su ukazali na nesklad između plaćanja zakupa prodajnih mesta i cenovnika JKP „Tržnica“. Njihova glavna zamerka je dodatno naplaćivanje prostora za parkiranje vozila, jer smatraju da su korišćenje tog prostora već platili zakupom mesta za promet svoje robe. Prema njihovim rečima, situacija sa pandemijom, dodatno otežava njihov rad … Pročitajte ceo članak

Održana XII sednica Skupštine Grada Novog Sada

Danas je održana XII sednica Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj su doneta sledeća akta:

1. Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije radne zone u severoistočnom delu grada Novog Sada (zbog promene širine koridora dalekovoda 110 kV)

2. Plan generalne regulacije centra u Veterniku

3. Plan detaljne regulacije blokova između ulica Miloša Bajića, Beogradskog keja, Marka Miljanova i blokova zapadno od Kosovske ulice u Novom Sadu

4. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za kulturu i informisanje

Članovi Saveta za kulturu i informisanje na današnjoj sednici prihvatili su Predlog odluke o obrazovanju Odbora za sprovođenje Odluke o postavljanju biste akademika Bogoljuba Stankovića u Novom Sadu.

Prema Predlogu odluke, 3adatak Odbora je da sprovede Odluku o postavljanju biste akademika Bogoljuba Stankovića u Novom Sadu i obavi i druge poslove potrebne za sprovođenje Odluke. Odbor ima predsednika i četiri člana koje imenuje Skupština Grada Novog Sada, dok će stručne poslove za potrebe Odbora obavljati Gradska uprava za kulturu.

Prihvaćeni … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za komunalne delatnosti

Članovi Saveta za komunalne delatnosti su na danas održanoj sednici većinom glasova usvojili Izveštaj o realizaciji Programa korišćenja sredstava za zaštitu od požara za 2020. godinu, Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad: „Ozelenjavanje gradova – razvoj i promocija energetske efikasnosti i održive urbane životne sredine u gradovima prekogranične regije“, za period 1. januar – 31. decembar 2020. godine, Izveštaj o realizaciji Programa investicionih ulaganja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad i … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za sport i omladinu

Članovi Saveta za sport i omladinu prihvatili su na današnjoj sednici Izveštaj o sprovođenju Lokalnog akcionog plana politike za mlade Grada Novog Sada za period 2019-2022. godine u 2020. godini i uputili ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatarnje.

Prema Izveštaju, ukupan iznos utrošenih sredstava iz budžeta Grada Novog Sada u 2020. godini za realizaciju Lokalnog akcionog plana politike za mlade Grada Novog Sada za neriod 2019-2022. godine u 2020. godini je 21.490.000 dinara. Ukupan broj direktnih korisnika aktivnosti, koje … Pročitajte ceo članak