Sednica Saveta za osobe sa posebnim potrebama

Na danas održanoj sednici Saveta za osobe sa posebnim potrebama usvojen je  Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o socijalnoj zaštiti Grada Novog Sada.

Predlogom odluke predviđeno je da Grad, umesto usluge ličnog pratioca deteta koja je do sada realizovana kao dnevna usluga u zajednici, pruža korisnicima materijalnu podršku u vidu naknade troškova za uslugu ličnog pratioca. Takođe, predviđena je naknada troškova za uslugu personalne asistencije, koja je u prethodnom periodu finansirana iz budžeta Grada Novog Sada kao program … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za kulturu

Članovi Saveta za kulturu na današnjoj sednici većinom glasova prihvatili su Izveštaj o realizaciji Programa sprovođenja mera tehničke zaštite objekata u sastavu prostorno kulturno-istorijske celine Gornja i donja Tvrđava sa podgrađem u Petrovaradinu i uputili ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Na današnjoj sednici Savet je većinom glasova prihvatio i Izveštaj o realizaciji Programa sprovođenja mera tehničke zaštite na kulturnim dobrima i dobrima koja uživaju prethodnu zaštitu u Gradu Novom Sadu u 2018. godini, kao i Predlog programa sprovođenja … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za budžet i finansije

Na današnjoj sednici Saveta za budžet i finansije razmatrani su i većinom glasova prihvaćeni Izveštaj o izvršenju budžeta Grada Novog Sada u periodu od 1. januara do 30. septembra 2019. godine i Predlog odluke o izmenama i dopuni Odluke o određivanju zona na teritoriji Grada Novog Sada sa koeficijentima za nepokretnosti u zonama za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu.

Izveštaj o izvršenju budžeta Grada Novog Sada u periodu od 1. januara do 30. septembra 2019. godine pokazao je da je … Pročitajte ceo članak

Sednica Koordinacionog tela za borbu protiv nasilja u osnovnim i srednjim školama

Koordinaciono telo za borbu protiv nasilja u osnovnim i srednjim školama na teritoriji Grada Novog Sada predložilo je na današnjoj sednici niz mera i aktivnosti koje imaju za cilj efikasniju borbu i preventivnu zaštitu dece i omladine od konzumiranja psihoaktivnih supstanci, a jedna od njih je anonimna elektronska anketa koja će biti upućena školama i učenicima.

– Učenici su jako osetljiva kategorija lako podložna štetnim uticajima okoline. Upravo u cilju nastavka borbe protiv droge i alkohola kod mladih, a radi … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za komunalne delatnosti

Članovi Saveta za komunalne delatnosti su na danas održanoj sednici većinom glasova usvojili Predlog odluke o Komunalnoj miliciji. Osnovni razlog zbog koga se donosi nova odluka je stupanje na snagu 3akona o Komunalnoj miliciji od ove godine. Osim preimenovanja komunalnih policajaca u komunalne milicionare, ova Odluka je u svom predloženom tekstu implementirala nova zakonska rešenja tako da vršenje poslova Komunalne milicije mogu obavljati komunalni milicionari i bez službene uniforme, zatim kao posao Komunalne milicije propisuje se i vršenje kontrole nad … Pročitajte ceo članak