Overa potpisa birača u Skupštini grada

Po zahtevu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Ministarstva pravde, svakog dana počev od 14. marta 2020. godine, u vremenu od 8 do 22 časa u Sali broj 10 u Skupštini Grada Novog Sada, III ulaz, Ulica Žarka Zrenjanina broj 2, prema rasporedu Javnobeležničke komore Srbije, javni beležnici u Novom Sadu vršiće overu potpisa birača koji podržavaju izborne liste na izborima koji su raspisani za 26. april 2020. godine.… Pročitajte ceo članak

Proglašena Izborna lista ISTINA – ADAVIERA – IVANA VUJASIN

Gradska izborna komisija je na 21. sednici, održanoj 13. marta 2020. godine, proglasila Izbornu listu ISTINA – ADAVIERA – IVANA VUJASIN, koju je podnela ISTINA – ADAVIERA za izbor odbornika Skupštine Grada Novog Sada i utvrdila položaj političke stranke nacionalne manjine.

Komisija je donela i Rešenje kojim se utvrđuje da ISTINA – ADAVIERA, kao podnosilac Izborne liste ISTINA – ADAVIERA – IVANA VUJASIN, za izbor odbornika Skupštine Grada Novog Sada, ispunjava uslove za određivanje predstavnika u prošireni sastav Gradske izborne … Pročitajte ceo članak

ISTINA – ADAVIERA podnela Izbornu listu

Danas, 12. marta 2020. godine, u 21:10 časova, Gradskoj izbornoj komisiji, ISTINA – ADAVIERA predala je Izbornu listu kandidata za izbor odbornika Skupštine Grada Novog Sada, pod nazivom: ISTINA – ADAVIERA – IVANA VUJASIN.

Prema Zakonu o lokalnim izborima, Gradska izborna komisija proglašava izbornu listu najkasnije u roku od 24 časa od prijema izborne liste i potrebne dokumentacije.… Pročitajte ceo članak

Proglašena Izborna lista Vajdasági Magyar Szövetség – Pásztor István – Savez vojvođanskih Mađara – Ištvan Pastor

Gradska izborna komisija je na 20. sednici, održanoj 12. marta 2020. godine, proglasila Izbornu listu Vajdasági Magyar Szövetség – Pásztor István – Savez vojvođanskih Mađara – Ištvan Pastor, koju je podneo Savez vojvođanskih Mađara – Vajdasági Magyar Szövetség za izbor odbornika Skupštine Grada Novog Sada, i donela Rešenje  o utvrđivanju položaja političke stranke nacionalne manjine.

Komisija je donela i rešenje kojim se utvrđuje da Savez vojvođanskih Mađara – Vajdasági Magyar Szövetség, kao podnosilac Izborne liste Vajdasági Magyar Szövetség – Pásztor … Pročitajte ceo članak

Proglašena Izborna lista VOJVOĐANSKI FRONT – ujedinjeni za demokratski Novi Sad (Liga socijaldemokrata Vojvodine, Vojvođanska partija, Zajedno za Vojvodinu)

Gradska izborna komisija je na 19. sednici, održanoj 11. marta 2020. godine, proglasila Izbornu listu VOJVOĐANSKI FRONT – ujedinjeni za demokratski Novi Sad (Liga socijaldemokrata Vojvodine, Vojvođanska partija, Zajedno za Vojvodinu), koju je podnela Koalicija VOJVOĐANSKI FRONT – ujedinjeni za demokratski Novi Sad za izbor odbornika Skupštine Grada Novog Sada.

Na istoj sednici, Gradska izborna komisija donela je Zaključak kojim se podnosiocu Izborne liste Vajdasági Magyar Szövetség – Pásztor István – Savez vojvođanskih Mađara – Ištvan Pastor nalaže da otkloni … Pročitajte ceo članak