Sednica Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i brigu o deci i porodici

Na sednici Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i  brigu o deci i porodici koja je danas održana u Skupštini Grada, razmatrani su Predlog odluke o otuđenju stanova iz javne svojine Grada Novog Sada u Veterniku u ulici Milana Tepića br. 20, 20A, 22 i 22A, koji su dodeljeni u zakup izbeglim licima i Predlog odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju prioritetnih korisnika stambene podrške.

Predlogom odluke o otuđenju stanova iz javne svojine Grada Novog Sada u Veterniku u ulici … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za javni red i mir i bezbednost

Na današnjoj sednici članovi Saveta za javni red i mir i bezbednost Skupštine Grada Novog Sada većinom glasova prihvatili su Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu korišćenja sredstava za zaštitu od požara za 2023. godinu.

Predlogom Odluke o izmenama Odluke o Programu korišćenja sredstava za zaštitu od požara za 2023. godinu ukupno planirana sredstava opredeljena za realizaciju Programa korišćenja sredstava za 3aštitu od požara za 2023. godinu umanjuju se sa 35,800.000,00 dinara na 33.000.000,00 dinara i to usled umanjenja … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za komunalne delatnosti

Članovi Saveta za komunalne delatnosti su na danas održanoj sednici većinom glasova prihvatili Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2023. godinu, Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu finansiranja određenih komunalnih delatnosti, kao delatnosti od lokalnog interesa u 2023. godini, Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu korišćenja sredstava za zaštitu od požara za 2023. godinu, Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti u cilju održavanja čistoće na javnim površinama za 2023. godinu … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za ekonomski razvoj grada

Na današnjoj sednici Saveta za ekonomski razvoj grada razmatran je Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Turističke organizacije Grada Novog Sada sa Finansijskim planom i planom promotivnih aktivnosti Grada Novog Sada za 2023. godinu.

Odlukom o izmenama Programa rada Turističke organizacije Grada Novog Sada sa Finansijskim planom i planom promotivnih aktivnosti Grada Novog Sada za 2023. godinu, izvršene su neophodne izmene ovog programa – rečeno je na sednici. U delu Programa koji se odnosi na … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambenu podršku

Članovi Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambenu podršku su na danas održanoj sednici većinom glasova prihvatili Predlog plana detaljne regulacije prostora Čardaka u Sremskoj Kamenici i uputili ga gradskom parlamentu na dalje razmatranje.

Skupština Grada Novog Sadaje na HVŠ sednici 7. aprila 2017. godine donela Odluku o izradi plana detaljne regulacije prostora Čardaka u Sremskoj Kameniщi kojim je obuhvaćeno građevinsko područje površine l36,51 ha, u južnom delu Katastarske opštine Sremska Kamenica.

Planski osnov za izradu Plana predstavlja Plan generalne … Pročitajte ceo članak