Sednica Saveta za ekonomski razvoj grada

Članovi Saveta za ekonomski razvoj grada su na danas održanoj sednici većinom glasova prihvatili Izveštaj o realizaciji Programa rada Turističke organizacije Grada Novog Sada sa Finansijskim planom i Programom i planom promotivnih aktivnosti Grada Novog Sada za period januar-decembar 2018. godine.

Na osnovu ovog Izveštaja može se zaključiti da je 2018. godina bila izuzetno uspešna godina, kako u promociji tako i u razvoju turističke ponude Grada Novog Sada. Ostvaren je rast dolazaka za 9,9 % i noćenja za 23 %, … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za kulturu

Članovi Saveta za kulturu na današnjoj sednici većinom glasova doneli su zaključak po kojem će tražiti mišljenje JP “Urbanizam” Zavod za urbanizam i Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada o inicijativi Društva nastavnika fizičkog vaspitanja Novog Sada i Organizacije rezervnih vojnih starešina Grada Novog Sada za postavljanje spomen-ploče Beli Nađ u Elektrotehničkoj školi “Mihajlo Pupin”.

Nakon pribavljanja mišljenja, Savet za kulturu će odlučivati o podnetoj inicijativi.… Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za komunalne delatnosti

Članovi Saveta za komunalne delatnosti su na danas održanoj sednici većinom glasova usvojili  Predlog odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Novog Sada, Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2019. godinu, Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu održavanja objekata putne privrede za 2019. godinu i Predlog odluke o Programu mera za unapređenje uslova života u … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za komunalne delatnosti

Članovi Saveta za komunalne delatnosti su na današnjoj sednici većinom glasova usvojili izveštaje o realizaciji Programa poslovanja sa Finansijskim izveštajem za 2018. godinu i to za Javno gradsko saobraćajno preduzeće „Novi Sad“ Novi Sad, Javno komunalno preduzeće „Put“ Novi Sad i Javno komunalno preduzeće „Parking servis“ Novi Sad.

Savet je prihvatio Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad o raspodeli dobiti za 2018. godinu, Predlog odluke o izmenama Odluke o uređenju … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i omladini

Članovi Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i omladini na današnjoj sednici većinom glasova prihvatilu su Godišnji izveštaj o radu i poslovanju Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad za 2018. godinu i Godišnji izveštaj o radu i posloanju Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad za prošlu godinu i uptuili ih Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Na današnjoj sednici, većinom glasova Saveta, prihvaćeni su Predlog rešenja o davanju saglasnosti na konačni Nacrt ugovora … Pročitajte ceo članak