Saopštenje sa 10. sednice Gradske izborne komisije

Gradska izborna komisija održala je 10. sednicu 26. februara 2020. godine, a na Dnevnom redu su bile sledeće tačke: usvajanje Zapisnika sa 9. sednice Gradske izborne komisije, Predlog odluke o izmenama i dopuni Poslovnika Gradske izborne komisije i Upućivanje zahteva JKP “Informatika” Novi Sad, radi inicijalizacije i prilagođavanja aplikacije za obradu podataka za izbor odbornika Skupštine Grada Novog Sada.

Gradska izborna komisija donela je Odluku o izmenama i dopuni Poslovnika Gradske izborne komisije, zbog potrebe unapređenja efikasnosti rada Gradske izborne … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za ekonomski razvoj grada

Na današnjoj sednici Saveta za ekonomski razvoj grada razmatran je i većinom glasova prihvaćen Predlog Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji Grada Novog Sada za 2020. godinu.

Na sednici je rečeno da su Programom podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za Grad Novi Sad za 2020. godinu detaljnije sagledane mogućnosti Grada Novog Sada i definisane strateške smernice. U skladu sa navedenim, pripremljen je odgovarajući set mera podrške. Istovremeno, format i opseg … Pročitajte ceo članak

Program “Zajednici zajedno 2020”

Predsednik Skupštine Grada Novog Sada Zdravko Jelušić prisustvovao je svečanom potpisivanju Memoranduma između kompanije Naftne industrije Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i razmeni 12 pojedinačnih sporazuma između NIS-a gradova i lokalnih samouprava, kojim se definišu oblasti ulaganja kompanije NIS u sklopu programu “Zajednici zajedno 2020”.

Među 12 gradova i opština je i Novi Sad, a prema programu NIS će uložiti 114,5 miliona dinara u osnovne i srednje škole u Beogradu, Novom Sadu, Požarevcu, … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za osobe sa posebnim potrebama

Na danas održanoj sednici Saveta za osobe sa posebnim potrebama većinom glasova usvojen je Predlog odluke o uspostavljanju međuopštinske saradnje između Grada Novog Sada, Grada Beograda i gradskih opština Vračar i Savski venac.

Navedena saradnja ima za cilj unapređenje kvaliteta pružanja usluga uz smanjenje troškova i efikasniju organizaciju rada, povećanje dostupnosti i pristupa informacijama uvođenjem novih pristupačnih informacionih i komunikacionih tehnologija, povećanje stepena ravnopravnosti u postupanju pred organima uprave,  podizanje nivoa socijalne uključenosti osoba sa invaliditetom i stvaranje jednakih mogućnosti … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i omladini

Na današnjoj sednici Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i omladini razmatran je i jednoglasno prihvaćen Predlog odluke o uspostavljanju međuopštinske saradnje između Grada Novog Sada, Grada Beograda i gradskih opština Vračar i Savski venac.

Kako je na sednici rečeno, Sporazumom o uspostavljanju međuopštinske saradnje uspostavlja se međuopštinska saradnja između Grada Beograda, beogradskih opština Vračar i Savski venac i Grada Novog Sada, udruživanjem finansijskih, prostornih i kadrovskih potencijala, u skladu sa zakonom i statutima potpisnika … Pročitajte ceo članak