Комисија за обележавање празника и доделу признања Града, у складу са законом утврђује предлоге одлука за утврђивање празника Града, за доделу звања „почасни грађанин“ особи чији су рад и достигнућа од посебног значаја за Град и предлог одлуке за доделу признања Града у складу са поступком, условима и критеријумима утврђеним посебним одлукама Скупштине, као и предлоге одлука о додељи вању других признања Града, иницира и координира активности за обележавање државних празника, јубилеја и других значајних догађаја из прошлости Новог Сада.

председник:
МИЛОРАД РЕЉИЋ

заменик председника:
НИКОЛА ПОПОВИЋ

члан/чланица:
МИЛОРАД МИРЧИЋ
МИНА КРЕСОЈА ОГЊАНОВАЦ
ПРЕДРАГ ТЕШАНОВИЋ
БОРИСЛАВ ПЕНЕЗИЋ
КСЕНИЈА ЧЕКИЋ
САША НОВАКОВИЋ