Комисија за обележавање празника и доделу признања Града, у складу са законом утврђује предлоге одлука за утврђивање празника Града, за доделу звања „почасни грађанин“ особи чији су рад и достигнућа од посебног значаја за Град и предлог одлуке за доделу признања Града у складу са поступком, условима и критеријумима утврђеним посебним одлукама Скупштине, као и предлоге одлука о додељи вању других признања Града, иницира и координира активности за обележавање државних празника, јубилеја и других значајних догађаја из прошлости Новог Сада.

председник:
МИЛОРАД РЕЉИЋ

заменик председника:
НИКОЛА ПОПОВИЋ

члан/чланица:
МИЛОРАД МИРЧИЋ
МИНА КРЕСОЈА ОГЊАНОВАЦ
ПРЕДРАГ ТЕШАНОВИЋ
БОРИСЛАВ ПЕНЕЗИЋ
КСЕНИЈА ЧЕКИЋ
САША НОВАКОВИЋ

 

Подношење иницијатива за Октобарску награду и Новембарску повељу

Комисија за обележавање празника и доделу признања Града позива грађане и грађанке, правна лица, предузећа, установе, политичке организације и друге облике организовања грађана и грађанки, државне органе и органе локалне самоуправе, да поднесу образложене иницијативе за доделу Октобарске награде и Новембарске повеље Новог Сада за 2024. годину.

Октобарска награда Новог Сада, додељује се поводом обележавања 23. октобра – Дана ослобођења Новог Сада, као друштвено признање за изузетне резултате у раду, дела и највиша достигнућа и остварења, постигнута у току једне или више година, у области привреде, друштвених и других делатности. Октобарска награда Новог Сада се додељује грађанину или групи грађана за заједничко дело или остварења, који раде или су радили на територији Града Новог Сада, као и предузећима, установама и другим организацијама чије је седиште на територији Града. Октобарска награда додељује се за изузетна остварења у областима науке, културе и уметности, односно свих видова стваралаштва, публицистике и новинарства у свим облицима информисања, планирања и уређења простора и насеља, архитектуре и градитељства, проналазаштва, развоја нових технологија и усвојених нових технолошких система, унапређења и заштите животне средине, просвете и развоја школарства, спорта и постигнутих спортских резултата, здравства и здравствене заштите и социјалног и хуманитарног рада. Октобарска награда се може посебно доделити ученику и студенту као појединцу или групи за заједничко остварење и резултате у научном или уметничком раду, као посебан вид друштвеног признања за стваралаштво младих на територији града.

Новембарска повeља Новог Сада, додељује се као друштвено признање за изузетне резултате и достигнућа у области привреде, друштвених и других делатности, поводом обележавања 9. новембра 1918. године, дана када је српска војска ослободила Нови Сад и 25. новембра 1918. године, дана када је Велика Народна Скупштина Срба, Буњеваца и других Словена Баната, Бачке и Барање, донела Oдлуку о присаједињењу Војводине Краљевини Србији. Новембарска повеља додељују се грађанину и групи грађана, предузећима, установама и другим организацијама за неговање демократских традиција и јачању заједништва грађана и грађанки Новог Сада, привредни развој, духовно стваралаштво, здравствену и социјалну заштиту, просвету и спорт и друге делатности, хуманитарне и добротворне активности и испољавање храбрости у ванредним ситуацијама, спасавање људских живота и спречавање материјалних штета.

Образложене иницијативе за доделу високих градских признања подносе се Комисији за обележавање празника и доделу признања Града и то до 15. септембра 2024. године за Октобарску награду, односно до 1. октобра 2024. године за Новембарску повељу, на адресу Скупштине Града Новог Сада, Улица Жарка Зрењанина број 2.