Седница Савета за културу и информисање

Чланови Савета за културу и информисање прихватили су на данашњој седници Предлог одлуке о оснивању Мађарског културног центра „Петефи Шандор“, Нови Сад – Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ Újvidék и упутили га Скупштини Града на разматрање. Према Предлог, претежна делатност центра је извођачка уметност, али и уметничко стваралаштво, образовање, издавачка делатност, делатност музеја, галерија и збирки и друго. Оснивач је Град Нови Сад, а средства за финансирање центра обезбедиће се у буџету Града Новог Сада.

На данашњој седници већином гласова … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за комуналне делатности

Чланови Савета за комуналне делатности су на данас одржаној седници већином гласова прихватили извештаје о реализацији Програма пословања новосадских јавно комуналних предузећа са Финансијдким извештајем за 2020. годину и то „Водовода и канализације“, „Новосадске топлане“, „Чистоће“, „Лисја“, „Тржнице“, „Информатике“, „Зоохигијене и Ветерине Нови Сад“, „Пута“, „Градског зеленила“ и „Стана“.

Савет је прихватио Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар-31. март 2021. … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања

Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања прихватили су на данашњој седници већином гласова Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар-31. март 2021. године и упутили je Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

На данашњој седници Савета, већином гласова прихваћени су и Предлог плана генералне регулације регионалне депоније и далековода 110kV ТС Нови Сад 3 – ТС Нови Сад … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за здравствену заштиту, социјалну заштиту и друштвену бригу о деци и породици

Чланице и чланови Савета за здравствену заштиту, социјалну заштиту и друштвену бригу о деци и омладини прихватили су Предлог одлуке о измени Одлуке о програму инвестиционих активности Градске управе за социјалну и дечију заштиту за 2021. годину.

Како је приликом образлагања речено, средства за инвестиционе активности Градске управе за социјалну и дечију заштиту за 2021. годину, за изградњу објекта прихватилишта за одрасла и стара лица у Футогу, планирана су Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2021. годину у износу … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за спорт и омладину

Чланови Савета за спорт и омладину на данашњој седници једногласно су прихватили Извештај о реализацији Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2020. годину са Финансијским извештајима Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2020. годину и Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад о расподели добити за 2020. годину.

Како је наведено у Извештају о реализацији Програма пословања овог Предузећа … Прочитајте цео чланак