Sednica Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambena pitanja

Na današnjoj sednici članice i članovi Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambena pitanja Skupštine Grada Novog Sada su razmatrali i većinom glasova prihvatili Predlog plana detaljne regulacije prostora za stanovanje u Veterniku, između nasipa i Adica, Predlog plana detaljne regulacije Mišeluka II u Novom Sadu, Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije zone zaštićenog starog gradskog jezgra u Novom Sadu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih … Pročitajte ceo članak

Testovi na narkotike za novosadske đake

Grad Novi Sad će predstojećim rebalansom budžeta obezbediti 10 miliona dinara za kupovinu testova na narkotike, koji bi trebalo da početkom naredne školske godine budu podeljeni roditeljima 7. i 8. razreda osnovnih i svih razreda srednjih škola u gradu, zaključeno je na današnjoj sednici Koordinacionog tela za borbu protiv nasilja u osnovnim i srednjim školama.

Prema rečima predsednika Koordinacionog tela i člana Gradskog veća zaduženog za obrazovanje mr Vladimira Jelića, zaključak sa današnje sednice je da se Gradska uprava za … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za komunalne delatnosti

Savet za komunalne delatnosti na današnjoj sednici prihvatio je Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća “Gradsko zelenilo” Novi Sad za 2017. godinu i uputili ga Skupštini grada na razmatranje. Članovi Saveta većinom glasova su usvojili Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog i komunalnog preduzeća “Tržnica” Novi Sad za 2016. godinu, za period I-XII 2016. godine, gde je za programsku poziciju Najlon pijaca realizovano 14,19%, a pijace na teritoriji Novog Sada imaju … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za obrazovanje i sport

Članovi Saveta za obrazovanje i sport prihvatili su na današnjoj sednici većinom glasova Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog preduzeća “Sportski i poslovni centar Vojvodina” za 2017. godinu i uputili ga Skupštini Grada Novog Sada na usvajanje.

Na današnjoj sednici većinom glasova prihvaćeni su i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja JP “Sportski i poslovni centar Vojvodina” za ovu godinu, potom Godišnji izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti JP “Sportski i … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i omladini

Savet za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i omladini na današnjoj sednici razmatrao je i većinom glasova usvojio, Izveštaj o radu Centra za socijalni rad Grada Novog Sada za 2016. godinu i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Centra za socijalni rad Grada Novog Sada za 2017. godinu.

Članovi Saveta su prihvatili i uputili Skupštini grada na razmatranje i Informaciju Gradske uprave za komunalne poslove, u vezi sa obezbeđivanjem olakšica za plaćanje komunalno-stambenih usluga, … Pročitajte ceo članak