Sednica Saveta za komunalne delatnosti

Na današnjoj sednici Saveta za komunalne delatnosti razmatran je Predlog odluke o konverziji potraživanja Grada Novog Sada u udeo Grada Novog Sada u kapitalu Preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom „DES“ DOO, Novi Sad. Nakon kraće rasprave Predlog odluke je većinom glsova prihvaćen i biće upućen na sutrašnju sednicu Skupštine Grada na dalje razmatranje i usvajanje.

Preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom „DES“ DOO Novi Sad obratilo se Gradu sa predlogom da donese odluku … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za kulturu

Članice i članovi Saveta za kulturu na današnjoj sednici podržali su Predlog odluke o finansiranju projekta „Novi Sad 2021-Evropska prestonica kulture“.

Projekat „Novi Sad 2021-Evropska prestonica kulture“ kojim se Grad Novi Sad kandidovao u programu Evropske unije pod nazivom „Evropska prestonica kulture“ i na osnovu kog je Odlukom Panela nezavisnih stručnjaka Evropske komisije imenovan za Evropsku prestonicu kulture 2021. godine finansiraće se delom iz sredstava budžeta Grada Novog Sada, uključujući i transfere od drugih nivoa vlasti, odnosno iz budžeta Republike … Pročitajte ceo članak

Sednica Komisije za nazive delova naseljenih mesta i javnih službi

Na današnjoj sednici Komisije za nazive delova naseljenih mesta i javnih službi razmatran je i jednoglasno prihvaćen Predlog pravila rada Komisije, kojim se, u skladu sa Zakonom, utvrđuju kriterijumi za predloge rešenja o davanju, odnosno promeni naziva ulicama za ovaj saziv Komisije. U smislu Pravila rada, u skladu sa Poslovnikom Skupštine Grada, pod pojmom ulice podrazumeva se ulica, trg, gradska četvrt i drugi delovi Grada.

S obzirom na činjenicu da je Novi Sad proglašen Evropskom prestonicom kulture 2021. godine, Komisija … Pročitajte ceo članak

Izbori u MZ “Salajka”

Izbori za članove Saveta i Nadzornog odbora Mesne zajednice “Salajka” održaće se u nedelju, 11. decembra u prostorijama MZ “Salajka”, Ulica Šajkaška broj 26. Izbori će se održati u vremenu od 7 do 20 časova. Da bi glasali građani sa sobom moraju poneti lična dokumenta.… Pročitajte ceo članak

Sednica komisije za predstavke i predloge

Društvo za rusinski jezik, književnost i kulturu obratilo se Komisiji za predstavke i predloge sa inicijativom da se grobna mesta pisaca Miroslava Antića, Mikole M. Kočiša, Ferenca Fehera i Radeta Obrenovića oslobode od plaćanja nadoknade. Kako se navodi u njihovom dopisu, oni su se obraćali JKP „Lisje“ sa istim zahtevom, ali je njihov odgovor bio da je važećom „Odlukom o obavljanju komunalne delatnosti upravljanje grobljima i pogrebne usluge“ predviđeno da su plaćanja pomenute naknade oslobođena samo grobna mesta na Spomen … Pročitajte ceo članak