Održana XXX sednica Skupštine Grada Novog Sada

Danas je održana XXX sednica Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj su usvojene sledeće tačke Dnevnog reda:

1. Odluka o izmenama Odluke o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2017. godinu

2. Odluka o budžetu Grada Novog Sada za 2018. godinu

3. Kadrovski plan gradskih uprava, posebnih organizacija i službi Grada Novog Sada za 2018. godinu

4. Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta Grada Novog Sada za 2017. godinu

5. Odluka o Programu uređivanja građevinskog zemljišta … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za kulturu

Članovi Saveta za kulturu prihvatili su na današnjoj sednici većinom glasova predloge rešenja o davanju saglasnosti na programe rada gradskih kulturnih ustanova za 2018. godinu i uputili ih Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje. Među prihvaćenim predlozima su Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Kulturnog centra Novog Sada, potom Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Pozorišta mladih, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada “Novosadskog pozorišta – Ujvideki Szinhaz”, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za budžet i finansije

Članice i članovi Saveta za budžet i finansije su na današnjoj sednici razmatrali amandmane na Predlog odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2018. godinu.

Odbornička grupa „Demokratska stranka – dr Veljko Krstonošić“  podnela je 16 amandmana na član 13. i član 14. Predloga odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2018. godinu, a Savet je većinom glasova doneo zaključak da predloži Skupštini Grada Novog Sada da se predloženi amandmani ne usvoje.… Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambena pitanja

Na današnjoj sednici članice i članovi Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambena pitanja Skupštine Grada Novog Sada usvojili su Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini Grada Novog Sada.

Predlogom odluke izvršeno je usklađivanje sa izmenom Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda, čime je propisano da se nepokretnosti u javnoj svojini mogu … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i omladini

Članovi Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i omladini prihvatili su na današnjoj sednici Predlog odluke o utvrđivanju kriterijuma za umanjenje obaveza plaćanja komunalnih usluga porodicama sa troje i više dece u 2018. godini i Predlog odluke o pravima na finansijsku podršku porodici sa decom i uputili ih Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Prema Predlogu odluke o utvrđivanju kriterijuma za umanjenje obaveza plaćanja komunalnih usluga porodicama sa troje i više dece u 2018. godini, … Pročitajte ceo članak