Održana XXXIV sednica Skupštine Grada Novog Sada

Danas je održana XXXIV sednica Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj su usvojene sledeće tačke Dnevnog reda:

1. Plan detaljne regulacije Petrovaradin IX u Petrovaradinu

2. Plan detaljne regulacije prostora za porodično stanovanje južno od Kninske ulice u Veterniku

3. Plan detaljne regulacije dela radne zone južno od Državnog puta IB-12 u Kaću

4. Plan detaljne regulacije dela prostora za poslovanje u Kisaču

5. Plan detaljne regulacije prostora za porodično stanovanje u Rumenki

6. Odluka o izradi izmena i dopuna … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za obrazovanje i sport

Na današnjoj sednici članice i članovi Saveta za obrazovanje i sport razmatrali su i prihvatili Predlog rešenja o davanju saglasnosti na odredbe Statuta Predškolske ustanove „Radosno detinjstvo“ Novi Sad kojima je uređen način i  postupak upisa dece.

U skladu sa Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju i Statutom Predškolske ustanove „Radosno detinjstvo“ Novi Sad uređen je način i postupak upisa dece u Predškolsku ustanovu. Naime, Statutom Predškolske ustanove „Radosno detinjstvo“ Novi Sad propisano je da se upis dece u Ustanovu … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za zaštitu životne sredine

Članovi Saveta za zaštitu životne sredine prihvatili su danas većinom glasova Izveštaj o realizaciji Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2017. godinu i uputili ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Kako je objašnjeno na današnjoj sednici Saveta, Program je obuhvatio podsticajne, preventivne i sanacione programe i projekte, potom programe i projekte praćenja stanja životne sredine (monitoring) na teritoriji Grada Novog Sada, programe zaštite i razvoja zaštićenih prirodnih dobara na teritoriji Grada Novog Sada, istraživačke i … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za komunalne delatnosti

Članovi Saveta za komunalne delatnosti su na danas održanoj sednici većinom glasova prihvatili Predlog odluke o izmenama i dopuni Odluke o obavljanju komunalnih delatnosti održavanje javnih zelenih površina, Predlog odluke o izmenama i dopuni Odluke o obavljanju delatnosti zoohigijene, Predlog odluke o izmenama i dopuni Odluke o držanju domaćih životinja i Predlog odluke o izmenama i dopuni Odluke o održavanju čistoće.

Savet je razmatrao Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i omladini

Članice i članovi Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i omladini su, na današnjoj sednici, razmatrali Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Doma zdravlja „Novi Sad“ Novi Sad, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada i razvoja Doma zdravlja „Novi Sad“ za 2018. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada i razvoja Apoteke Novi Sad za 2018. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada i razvoja … Pročitajte ceo članak