Одржана XXXIV седница Скупштине Града Новог Сада

Данас је одржана XXXIV седница Скупштине Града Новог Сада, на којој су усвојене следеће тачке Дневног реда:

1. План детаљне регулације Петроварадин IX у Петроварадину

2. План детаљне регулације простора за породично становање јужно од Книнске улице у Ветернику

3. План детаљне регулације дела радне зоне јужно од Државног пута IБ-12 у Каћу

4. План детаљне регулације дела простора за пословање у Кисачу

5. План детаљне регулације простора за породично становање у Руменки

6. Одлука о изради измена и допуна … Прочитајте цео чланак

Седницa Савета за образовање и спорт

На данашњој седници чланице и чланови Савета за образовање и спорт разматрали су и прихватили Предлог решења о давању сагласности на одредбе Статута Предшколске установе „Радосно детињство“ Нови Сад којима је уређен начин и  поступак уписа деце.

У складу са Законом о предшколском васпитању и образовању и Статутом Предшколске установе „Радосно детињство“ Нови Сад уређен је начин и поступак уписа деце у Предшколску установу. Наиме, Статутом Предшколске установе „Радосно детињство“ Нови Сад прописано је да се упис деце у Установу … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за заштиту животне средине

Чланови Савета за заштиту животне средине прихватили су данас већином гласова Извештај о реализацији Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2017. годину и упутили га Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

Како је објашњено на данашњој седници Савета, Програм је обухватио подстицајне, превентивне и санационе програме и пројекте, потом програме и пројекте праћења стања животне средине (мониторинг) на територији Града Новог Сада, програме заштите и развоја заштићених природних добара на територији Града Новог Сада, истраживачке и … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за комуналне делатности

Чланови Савета за комуналне делатности су на данас одржаној седници већином гласова прихватили Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о обављању комуналних делатности одржавање јавних зелених површина, Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о обављању делатности зоохигијене, Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о држању домаћих животиња и Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о одржавању чистоће.

Савет је разматрао Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за здравствену заштиту, социјалну заштиту и друштвену бригу о деци и омладини

Члaницe и члaнoви Сaвeтa за здравствену заштиту, социјалну заштиту и друштвену бригу о деци и омладини су, на данашњој седници, разматрали Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад, Предлог решења о давању сагласности на Програм рада и развоја Дома здравља „Нови Сад“ за 2018. годину, Предлог решења о давању сагласности на Програм рада и развоја Апотеке Нови Сад за 2018. годину, Предлог решења о давању сагласности на Програм рада и развоја … Прочитајте цео чланак