Седница Савета за заштиту животне средине

Предлог одлуке о финансирању обраде података у вези са посебном накнадом за заштиту и унапређење животне средине на територији Града Новог Сада у 2017. години била је једина тачка дневног реда на данашњој седници Савета за заштиту животне средине.

Предлогом одлуке уређује се финансирање послова обраде података у вези са посебном накнадом за заштиту животне средине на територији Града Новог Сада у 2017. години, а који обухватају: вођење евиденције о власницима породично стамбених зграда и власницима станова у колективним стамбеним … Прочитајте цео чланак

Савет за урбанизам, пословни простор и стамбена питања

Чланице и чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања разматрали су и већином гласова прихватили Предлог плана детаљне регулације блокова око Железничке улице у Новом Саду, Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације новог градског центра са окружењем у Новом Саду, Предлог одлуке о изради плана генералне регулације Лимана са Универзитетским центром у Новом Саду, Предлог одлуке о преносу права јавне својине на парцели у јавној својини Града Новог Сада на Републику Србију, Предлог решења о … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за образовање и спорт

На седници Савета за образовање и спорт разматрани су и већином гласова прихваћени Предлог одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта на територији Града Новог Сада, Предлог одлуке о изменама Одлуке о давању у закуп непокретности на којима право коришћења има Предшколска установа и основна школа, Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о финансијској подршци породици са децом предшколског узраста уписаном у предшколску установу чији је оснивач друго правно и физичко лице, за период септембар-децембар 2016. … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за здравствену заштиту, социјалну заштиту и друштвену бригу о деци и омладини

На данашњој седници Савета за здравствену заштиту, социјалну заштиту и друштвену бригу о деци и омладини расправљало се о Предлогу решења о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Апотеке Нови Сад и Предлогу решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма рада и развоја Дома здравља „Нови Сад“ за 2016. годину.

На предлог закуподавца Хемофарм АД Вршац раскинут је уговор о закупу пословних просторија које су се налазиле на адреси Руменачка 1, те је седиште Апотеке … Прочитајте цео чланак

Савет за буџет и финансије

На данашњој седници Савета за буџет и финансије разматрани су Предлог одлуке о буџету Града Новог Сада за 2017. годину, Предлог одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Града Новог Сада за 2016. годину и Предлог одлуке о финансирању обраде података у вези са посебном накнадом за заштиту и унапређење животне средине на територији Града Новог Сада у 2017. години.

 У вези са Предлогом одлуке о буџету разматрано је и 11 амандмана које је поднела одборничка … Прочитајте цео чланак