Sednica Saveta za osobe sa posebnim potrebama

Članovi Saveta za osobe sa posebnim potrebama na današnjoj sednici prihvatili su Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o socijalnoj zaštiti Grada Novog Sada i uputili ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Predlogom odluke je, u okviru dnevnih usluga u zajednici, predviđena usluga lični pratilac deteta. Kako je objašenjno, ova usluga do sada je realizovana u okviru usluga podrške za samostalan život, pod nazivom dodatna socijalna podrška detetu i učeniku, a izmena je izvršena je radi usaglašavanja sa … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za budžet i finansije

Na današnjoj sednici Saveta za budžet i finansije razmatrani su i većinom glasova prihvaćeni Predlog odluke o izmenama Odluke o gradskim  administrativnim taksama, Predlog odluke o konverziji potraživanja Grada Novog Sada u trajni ulog Grada Novog Sada u kapitalu privrednog društva Javno skladište „Slobodna carinska zona Novi Sad“ AD Novi Sad i Predlog odluke o dopuni Odluke o konverziji potraživanja Grada Novog Sada u udeo Grada Novog Sada u kapitalu privrednog društva „Simpo“ AD Vranje.

Predlogom odluke o izmenama Odluke … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za ekonomski razvoj grada

Članovi Saveta za ekonomski razvoj grada su na danas održanoj sednici većinom glasova prihvatili Predlog odluke o konverziji potraživanja Grada Novog Sada u trajni ulog Grada Novog Sada u kapitalu privrednog društva Javno skladište Slobodna carinska zona Novi Sad ad Novi Sad.

Na dan 31. avgusta 2018. godine utvrđeno je da potraživanje Grada Novog Sada – Gradske poreske uprave, prema ovom privrednom društvu, po osnovu izvornih javnih prihoda-poreza na imovinu obveznika koji vode poslovne knjige, sa stanjem na dan 31. … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i omladini

Članovi Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i omladini na današnjoj sednici prihvatili su Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o socijalnoj zaštiti Grada Novog Sada i uputili ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje. Na današnjoj sednici Savet je prihvatio i Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o pravima na finansijsku podršku porodici sa decom, kao i Godišnji izveštaj o radu i poslovanju Apoteke Novi Sad za 2017. godinu.

O prihvaćenim predlozima … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambena pitanja

Članovi Saveta za za urbanizam, poslovni prostor i stambena pitanja prihvatili su na današnjoj sednici većinom glasova Predlog plana detaljne regulacije opštegradskog centra – centralne funkcije južno od Ulice Rade Kondića u Futogu i uputili ga Skupštini grada na razmatranje.

Na današnjoj sednici većinom glasova prihvaćeni su i Predlog plana detaljne regulacije blokova između ulica Šafarikove, Jevrejske i Uspenske u Novom Sadu, potom Predlog plana detaljne regulacije Gradskog groblja u Novom Sadu, Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana generalne … Pročitajte ceo članak