Седница Комисије за обележавање празника, доделу признања и међуградску сарадњу у земљи и иностранству

На данашњој седници Комисије за обележавање празника, доделу признања и међуградску сарадњу у земљи и иностранству утврђен је Предлог одлуке о успостављању сарадње између Града Новог Сада, Република Србија и Града Орела, Руска Федерација. У октобру 2016. године на састанку Градоначелника Новог Сада и представника за међународну сарадњу Орловске области из Руске Федерације договорено је успостављање сарадње Града Новог Сада и Града Орела на основама равноправности, узајамног поверења и заједничких интереса. С тим у вези Начелник администрације Града Орела упутио … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за здравствену заштиту, социјалну заштиту и друштвену бригу о деци и омладини

Данас је одржана седница Савета за здравствену заштиту, социјалну заштиту и друштвену бригу о деци и омладини на којој су чланице и чланови разматрали и једногласно усвојили Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о финансијској подршци породици са децом предшколског узраста уписаном у предшколску установу чији је оснивач друго правно и физичко лице, за период септембар-децембар 2016. године.

 Одлуком о финансијској подршци породици  са децом предшколског узраста уписаном у предшколску установу чији је оснивач друго правно и физичко лице, … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за заштиту животне средине

Предлог одлуке о финансирању обраде података у вези са посебном накнадом за заштиту и унапређење животне средине на територији Града Новог Сада у 2017. години била је једина тачка дневног реда на данашњој седници Савета за заштиту животне средине.

Предлогом одлуке уређује се финансирање послова обраде података у вези са посебном накнадом за заштиту животне средине на територији Града Новог Сада у 2017. години, а који обухватају: вођење евиденције о власницима породично стамбених зграда и власницима станова у колективним стамбеним … Прочитајте цео чланак

Савет за урбанизам, пословни простор и стамбена питања

Чланице и чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања разматрали су и већином гласова прихватили Предлог плана детаљне регулације блокова око Железничке улице у Новом Саду, Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације новог градског центра са окружењем у Новом Саду, Предлог одлуке о изради плана генералне регулације Лимана са Универзитетским центром у Новом Саду, Предлог одлуке о преносу права јавне својине на парцели у јавној својини Града Новог Сада на Републику Србију, Предлог решења о … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за образовање и спорт

На седници Савета за образовање и спорт разматрани су и већином гласова прихваћени Предлог одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта на територији Града Новог Сада, Предлог одлуке о изменама Одлуке о давању у закуп непокретности на којима право коришћења има Предшколска установа и основна школа, Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о финансијској подршци породици са децом предшколског узраста уписаном у предшколску установу чији је оснивач друго правно и физичко лице, за период септембар-децембар 2016. … Прочитајте цео чланак