Sednica Komisije za obeležavanje praznika, dodelu priznanja i međugradsku saradnju u zemlji i inostranstvu

Na današnjoj sednici Komisije za obeležavanje praznika, dodelu priznanja i međugradsku saradnju u zemlji i inostranstvu utvrđen je Predlog odluke o uspostavljanju saradnje između Grada Novog Sada, Republika Srbija i Grada Orela, Ruska Federacija. U oktobru 2016. godine na sastanku Gradonačelnika Novog Sada i predstavnika za međunarodnu saradnju Orlovske oblasti iz Ruske Federacije dogovoreno je uspostavljanje saradnje Grada Novog Sada i Grada Orela na osnovama ravnopravnosti, uzajamnog poverenja i zajedničkih interesa. S tim u vezi Načelnik administracije Grada Orela uputio … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i omladini

Danas je održana sednica Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i omladini na kojoj su članice i članovi razmatrali i jednoglasno usvojili Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom predškolskog uzrasta upisanom u predškolsku ustanovu čiji je osnivač drugo pravno i fizičko lice, za period septembar-decembar 2016. godine.

 Odlukom o finansijskoj podršci porodici  sa decom predškolskog uzrasta upisanom u predškolsku ustanovu čiji je osnivač drugo pravno i fizičko lice, … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za zaštitu životne sredine

Predlog odluke o finansiranju obrade podataka u vezi sa posebnom naknadom za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji Grada Novog Sada u 2017. godini bila je jedina tačka dnevnog reda na današnjoj sednici Saveta za zaštitu životne sredine.

Predlogom odluke uređuje se finansiranje poslova obrade podataka u vezi sa posebnom naknadom za zaštitu životne sredine na teritoriji Grada Novog Sada u 2017. godini, a koji obuhvataju: vođenje evidencije o vlasnicima porodično stambenih zgrada i vlasnicima stanova u kolektivnim stambenim … Pročitajte ceo članak

Savet za urbanizam, poslovni prostor i stambena pitanja

Članice i članovi Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambena pitanja razmatrali su i većinom glasova prihvatili Predlog plana detaljne regulacije blokova oko Železničke ulice u Novom Sadu, Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije novog gradskog centra sa okruženjem u Novom Sadu, Predlog odluke o izradi plana generalne regulacije Limana sa Univerzitetskim centrom u Novom Sadu, Predlog odluke o prenosu prava javne svojine na parceli u javnoj svojini Grada Novog Sada na Republiku Srbiju, Predlog rešenja o … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za obrazovanje i sport

Na sednici Saveta za obrazovanje i sport razmatrani su i većinom glasova prihvaćeni Predlog odluke o ostvarivanju potreba i interesa građana u oblasti sporta na teritoriji Grada Novog Sada, Predlog odluke o izmenama Odluke o davanju u zakup nepokretnosti na kojima pravo korišćenja ima Predškolska ustanova i osnovna škola, Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom predškolskog uzrasta upisanom u predškolsku ustanovu čiji je osnivač drugo pravno i fizičko lice, za period septembar-decembar 2016. … Pročitajte ceo članak