Одржана XXVIII седница Скупштине Града Новог Сада

Данас је одржана XXVIII седница Скупштине Града Новог Сада, на којој су усвојене следећа акта:

1. Генерални урбанистички план града Новог Сада до 2030. године

2. Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Ветерник (усаглашавање правила уређења и грађења у грађевинском подручју)

3. Одлука о радном времену објеката у којима се обавља угоститељска делатност на територији Града Новог Сада

4. Одлука о радном времену трговинских и занатских објеката и објеката за приређивање игара на срећу и забавних … Прочитајте цео чланак

Сутра седница Скупштинe Града Новог Сада

Седница Скупштине Града Новог Сада, 28. по реду, одржаће се сутра, у четвртак, 21. јула, са почетком у 10 часова, а на Дневном реду седнице наћи ће се 77 тачака. За прву тачку сутрашње седнице предложен је Генерални урбанистички план Града Новог Сада до 2030. године, стратешки документ и план којим се утврђују границе и обухват грађевинског подручја, претежна намена простора, генерални правци и коридори инфраструктуре, подела на целине за даљу разраду плановима генералне регулације и други елементи значајни за … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за урбанизам, пословни простор и стамбену подршку

Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбену подршку су на данас одржаној седници већином гласова прихватили и упутили градском парламенту на даље разматрање, Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Ветерник (усаглашавање правила уређења и грађења у грађевинском подручју).

Циљ израде и доношења одлуке о изменама и допунама Плана је преиспитивање правила уређења и правила грађења као и планираних намена утврђених Планом генералне регулације насељеног места Ветерник, и прецизно и јасно дефинисање истих, уз предвиђање … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за заштиту животне средине

Чланови Савета за заштиту животне средине прихватили су на данашњој седници Предлог одлуке о Програму инвестиционих активности за мобилну станицу за претовар отпада за 2022. годину ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад, као и Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности на очувању и унапређењу зеленила ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад за ову годину и упутили их Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

О прихваћеним предлозима расправљаће одборнице и одборници на седници градско парламента.… Прочитајте цео чланак

Седница Савета за спорт и омладину

На  данашњој седници Савета за спорт и омладину разматрани су Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар – 31. март 2022. године и Предлог одлуке о финансијској подршци Фонду за стипендирање и подстицање напредовања даровитих студената и младих научних радника и уметника Универзитета у Новом Саду, за школску 2022/2023. годину.

У оквиру разматрања Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности … Прочитајте цео чланак