Седница Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања

Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања данас су на седници већином гласова прихватили Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2017. годину и упутили га Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

Савет је, због техничке грешке у електронској форми, повукао мишљење дато на претходној седници Савета на Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације новог градског центра са окружењем … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за образовање и спорт

На данашњој седници чланови Савета за образовање и спорт разматрали су и већином гласова усвојили Шестомесечни извештај о релизацији Програма инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за период од јануара до јуна 2017. године.

Ово Предузеће је у складу са Програмом реализовало уговоре за извођење радова који се финансирају из капиталних субвенција буџета Града Новог Сада, у висини од 19.343.117,40 динара, што је 65,74 % од планираних за овај извештајни период.

Савет је усвојио Предлог … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за комуналне делатности

Чланови Савета за комуналне делатности су на данас одржаној седници већином гласова прихватили Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Чистоћа“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа, Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад о процени вредности капитала, Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму одржавања објеката путне привреде за 2017. годину и Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму уређивања грађевинског … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за културу

Чланице и чланови Савета за културу на данашњој седници разматрали су и већином гласова прихватили Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад, Предлог решења о давању сагласности на Статут Културног центра „Руменка“, Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада „Стеријиног позорја“ за 2017. годину и Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о измени Програма рада Позоришта младих за 2017. годину.

Скупштина Града Новог Сада је на … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за буџет и финансије

На данашњој седници Савета за буџет и финансије разматран је и већином гласова прихваћен Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. септембра 2017. године.

У Извештају се констатује да су приходи и примања буџета Града Новог Сада из свих извора средстава из буџета, са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година, у посматраном периоду, остварени у износу од 18.711.848.207,00 динара, што представља 73,7% планираних средстава на годишњем нивоу, односно 98,1% планираних средстава буџета, према … Прочитајте цео чланак