Седница Савета за здравствену заштиту, социјалну заштиту и друштвену бригу о деци и омладини

Чланови Савета за здравствену заштиту, социјалну заштиту и друштвену бригу о деци и омладини прихватили су на данашњој седници Предлог одлуке о утврђивању критеријума за умањење обавеза плаћања комуналних услуга породицама са троје и више деце у 2019. години и упутили их Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

Према Предлогу одлуке, право на умањење остварују породице са троје и више деце, до завршетка њиховог редовног школовања, а најдуже до 26. године живота, и то чији чланови имају пријављено пребивалиште на … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за комуналне делатности

Чланови Савета за комуналне делатности су на данашњој седници већином гласова усвојили Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о јавном превозу путника на територији Града Новог Сада.

Овим Предлогом одлуке прописано је да Скупштина Града Новог Сада одређује стајалишта у међумесном превозу путника, по претходно прибављеној сагласности Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Надстрешницу на аутобуским стајалиштима поставља Градска управа за саобраћај и путеве на основу програма које доноси Градско веће Града Новог Сада, предвиђеним средствима за ову намену из … Прочитајте цео чланак

Седницa Савета за образовање и спорт

На данашњој седници Савета за образовање и спорт разматран је и већином гласова прихваћен Предлог одлуке о обезбеђивању средстава установама образовања и васпитања на територији Града Новог Сада за виши квалитет образовања и васпитања.

Овим Предлогом одлуке уређује се начин обезбеђивања и реализације средстава у буџету Града Новог Сада за виши квалитет у области предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, као и њихова реализација.

Такође, Предлогом одлуке прописује се да се средства за виши квалитет у области предшколског, основног … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за заштиту животне средине

Чланови Савета за заштиту животне средине су на данашњој седници једногласно усвојили Предлог плана квалитета ваздуха у Агломерацији “Нови Сад” за период 2017-2021. године.

Законом о заштити ваздуха прописано је да је у зонама и ширим градским подручјима у којима је ваздух треће категорије квалитета, односно када загађење ваздуха превазилази ефекте мера које се предузимају, када је угрожен капацитет животне средине или постоји стално загађење ваздуха на одређеном простору, надлежни орган јединице локалне самоуправе дужан је да донесе План квалитета … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања

Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања на данашњој седници прихватили су већином гласова Предлог одлуке о висини износа накнаде принудно постављеном професионалном управнику за послове управљања зградом на територији Града Новог Сада и упутили га Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

На данашњој седници већином гласова прихваћен је и Предлог решења о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада Центру за социјални рад Града Новог Сада, као и Информацијa о предузетим активностима Градског већа … Прочитајте цео чланак