Седницa Савета за економски развој Града

На данашњој седници Савета за економски развој Града разматран је Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и планом промотивних активности Града Новог Сада за 2023. годину.

У делу програма који се односи на Финансијски план Туристичке организације Града Новог Сада за 2023. годину планирана средства укупно износе 134.008.356,00 динара. Од наведеног износа, средства из прихода и примања буџета Града Новог Сада износе 76.508.356,00 динара, док је планирани … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за културу и информисање

Чланице и чланови Савета за културу и информисање разматрали су данас предлоге решења о давању сагласности на одлуке о изменама и допунама програма рада градских установа културе за ову годину. Међу разматраним и прихваћеним предлозима су измене и допуне Програма рада Културног центра Новог Сада, Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Градске библиотеке, Музеја Града Новог Сада, Историјског архива Града Новог Сада, Установе за израду таписерија „Атеље 61“, Стеријиног позорја, Новосадског дечијег културног центра, Позоришта младих, „Новосадског позоришта … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за урбанизам, пословни простор и стамбену подршку

Чланице и чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбену подршку на данашњој седници прихватили су Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈП „Урбанизам“ за 2022. годину, као и Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о расподели добити ЈП „Урбанизам“ за 2022. годину и упутили их Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

На данашњој седници разматрани су и прихваћени, Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације Сремске Каменице са окружењем (због промене ширине заштитног појаса гасовода), потом … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за буџет и финансије

Чланице и чланови Савета за буџет и финансије разматрали су данас Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануaра до 30. јуна 2023. године и Предлог одлуке о изменама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2023. годину.

Извештаj о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2023. године показао je да je у првих шест месеци ове године укупно остварено 20.053,9 милиона динара текућих прихода и примања буџета, што … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за спорт и омладину

Чланови Савета за спорт и омладину су на данас одржаној седници прихватили и упутили градском парламенту на даље разматрање Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2023. годину и Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2023. годину.… Прочитајте цео чланак