Саопштење са 109. седнице Градске изборне комисије

Градска изборна комисија је на 109. седници, одржаној 26. маја 2024. године, утврдила пречишћен текст Одлуке о одређивању бирачких места на територији Града Новог Сада за гласање на изборима за одборнике Скупштине Града Новог Сада, расписаним за 2. јун 2024. године.

На 109. седници, Градска изборна комисија Града Новог Сада није издала овлашћење Удружењу БУДИ ХЕРОЈ за домаћег посматрача за праћење рада органа за спровођење избора за одборнике Скупштине Града Новог Сада расписаних за 2. јун 2024. године, односно бирачких … Прочитајте цео чланак

Саопштење са 108. седнице Градске изборне комисије

Градска изборна комисија је на 108. седници, одржаној 24. маја 2024. године, донела Овлашћење страних посматрача и Овлашћење за преводиоца страних посматрача Канцеларије за демократске институције и људска права (ОДИХР) Организације за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС), Мисије за посматрање избора, да прате рад органа за спровођење избора за одборнике Скупштине Града Новог Сада, расписаних за 2. јун 2024. године, односно да прате рад Градске изборне комисије Града Новог Сада и бирачких одбора.

Комисија је донела  Овлашћење домаћих посматрача Акције … Прочитајте цео чланак

Саопштење са 107. седнице Градске изборне комисије

Градска изборна комисија је на 107. седници, одржаној 22. маја 2024. године, донела Решење о именовању чланова и заменика чланова бирачких одбора у сталном саставу на територији Града Новог Сада (за бирачка места 1-222), као и Решење о именовању чланова и заменика чланова бирачких одбора у проширеном саставу на територији Града Новог Сада (за бирачка места 1-222).

На 107. седници усвојен је записник са 106. седнице Градске изборне комисије.… Прочитајте цео чланак

Саопштење са 106. седнице Градске изборне комисије

Градска изборна комисија је на 106. седници, одржаној 22. маја 2024. године, донела Oдлукu о садржају изгледа гласачког листића за гласање на изборима за одборнике Скупштине Града Новог Сада, расписаних за 2. јун 2024. године, затим Одлуку о  обрасцу ознаке гласачке кутије и Одлуку о одређивању радних група Градске изборне комисије Града Новог Сада за надзор над штампањем гласачких листића и контролних листова.

На 106. седници усвојен је записник са 105. седнице Градске изборне комисије.… Прочитајте цео чланак

Саопштење са 105. седнице Градске изборне комисије

Градска изборна комисија је на 105. седници, одржаној 21. маја 2024. године, донела Решење којим се одбацује приговор бирача из Новог Сада, поднет против Одлуке Градске изборне Комисије Града Новог Сада, број: 020-8/2024-185-I од 18. маја 2024. године, као поднет од неовлашћеног лица.

Комисија је донела и Решење којим се одбацује писмена Изјаве политичке странке Доста је било, подносиоца проглашене Изборне листе Саша Радуловић – Доста је било (ДЈБ) – РЕШЕЊЕ ЗА ПРОМЕНУ да ће користити средства из јавних извора … Прочитајте цео чланак