Седница Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања

Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања на данашњој седници већином гласова прихватили су Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену у северном делу града, дуж путева М-7 и Е-75 у Новом Саду (локалитет северно од Индустријске улице и источно од Државног пута IБ-12 (М7)) и упутили га Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

На данашњој седници већином гласова прихваћени су и Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за буџет и финансије

Чланови Савета за буџет и финансије на данашњој седници већином гласова прихватили су Предлог одлуке о измени Одлуке о боравишној такси и упутили га Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

Како је образложено, Предогом одлуке извршено је усаглашавање са Уредбом о условима и начину утврђивања висине годишњег износа боравишне таксе за физичко лице које пружа угоститељске услуге смештаја у објектима домаhе радиности и сеоском туристичком домаћинству, као и начин и рокови плаћања, која је ступила на снагу 1. јула 2019. … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за комуналне делатности

Чланови Савета за комуналне делатности на данашњој седници прихватили су Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП “Новосадска топлана” Нови Сад о расподели добити за 2018. годину и упутили га Скупштини Града Новог Сада на разматарње.

Савета је прихватио и Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности ЈКП “Водовод и канализација” Нови Сад за 2019. годину, као и Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП “Водовод и канализација” Нови Сад … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за здравствену заштиту, социјалну заштиту и друштвену бригу о деци и омладини

Чланови Савета за здравствену заштиту, социјалну заштиту и друштвену бригу о деци и омладини на данашњој седници прихватили су Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Апотеке Нови Сад и упутили га Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

Прихваћеним Предлогом мења се седиште Апотеке, тако да је утврђено да се седиште Апотеке Нови Сад налази у Ветернику у Улици краља Александра број 67. Промена седишта обавља се с обзиром на то да је заклучењем Уговора о концесији … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за културу

Савет за културу данас је већином гласова прихватио Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Позоришта младих, Нови Сад и упутио га Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

Предлогом решења се прецизира седиште Позоришта младих, јер је ова установа за обављање своје делатности користила пословни простор у Новом Саду на адреси Игњата Павласа 8, које су чиниле три канцеларије управе позоришта, као и пословни простор на адреси Игњата Павласа 4, где се налазе позоришне сале и остале … Прочитајте цео чланак