Седница Савета за комуналне делатности

Чланови Савета за комуналне делатности су на данас одржаној седници већином гласова усвојили Извештај о реализацији Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2019. годину са Финансијским извештајем Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2019. годину, Извештај о реализацији Програма за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2020. годину – текуће субвенције, за период јануар – јун 2020. године, Извештај о реализацији … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за здравствену заштиту, социјалну заштиту и друштвену бригу о деци и породици

Чланови Савета за здравствену заштиту, социјалну заштиту и друштвену бригу о деци и породици на данашњој седници прихватили су већином гласова Предлог одлуке о утврђивању мера којима се стварају услови за бољу доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите становништва у установама примарне здравствене заштите на територији Града Новог Сада и упутили га Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

Према прихваћеном предлогу, боља доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите обезбеђује се мерама којима се побољшавају услови за рад здравствених … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за културу и информисање

Чланови Савета за културу и информисање су на данас одржаној седници већином гласова прихватили Извештај о раду Фондације „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“, Нови Сад за 2019. годину, Извештај о раду Фонда за унапређење вокалне уметности младих „Меланије Бугариновић и ћерке Мирјане Калиновић – Калин“ у Новом Саду за 2019. годину, Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад, Предлог одлуке о изменама Одлуке о уплати доприноса за пензијско и … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за урбанизам, пословни простор и стамбену подршку

Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбену подршку на данашњој седници већином гласова усвојили су Предлог решења о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада Историјском архиву Града Новог Сада, Предлог решења о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада „SPV TISA“ d.o.o. Novi Sad, Предлог одлуке о додели стана, Предлог Плана детаљне регулације центра Руменке и Предлог Плана детаљне регулације дела центра у Ветернику.

На данашњој седници усвојени су предлози Одлуке о … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за буџет и финансије

На данашњој седници Савета за буџет и финансије разматрани су Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2020. годину и Предлог одлуке о отпису потраживања по основу неизмирених уступљених јавних прихода Града Новог Сада Друштву са ограниченом одговорношћу за обављање научноистраживачких и развојних послова „ИНСТИТУТ ГОША“, Београд.

Приликом образлагања Предлога одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2020. годину речено је да се Одлуком која се предлаже, мења важећа … Прочитајте цео чланак