Седница Савета за здравствену заштиту, социјалну заштиту и бригу о деци и породици

Чланице и чланови Савета за здравствену заштиту, социјалну заштиту и бригу о деци и породици на данашњој седници прихватили су Извештај о раду Надзорног одбора Апотекарске установе Нови Сад за 2021. годину, Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада и развоја Апотекарске установе Нови Сад за 2021. годину и Предлог решења о давању сагласности на Статут Центра за социјални рад Града Новог Сада.

У Извештају о раду Надзорног одбора Апотекарске установе Нови Сад за 2021. годину … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за комуналне делатности

Чланови Савета за комуналне делатности су на данас одржаној седници једногласно прихватили Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар -30. септембар 2021. године.

Како је у овој Информацији наведено, већина јавно комуналних предузећа из делокруга Градске управе за комуналне послове је у трећем кварталу 2021. године пословала у складу са усвојеним Програмима пословања. И поред ванредних околности које су настале услед … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за јавни ред и мир и безбедност

Чланови Савета за јавни ред и мир и безбедност прихватили су на данашњој седници Извештај о стању безбедности саобраћаја на територији Града Новог Сада за период јануар – јун 2021. године и упутили га Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

Према прихваћеном Извештају, у првих шест месеци ове године на подручју Града Новог Сада, десила се 1.034 незгода, од чега је тешко телесно повређених било 98, лако телесно повређених 577, а погинулих лица 10. Како је наведено у Извештају, најугроженија … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за економски развој Града

Чланови Савета за економски развој Града прихватили су на данашњој седници Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада за 2021. годину и упутули га Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

Овим програмом даје се преглед површина пољопривредног земљишта по катастарским општинама, класама и културама, анализа стања заштите и уређења пољопривредног земљишта, утврђује Програм радова на заштити и уређењу пољопривредног земљишта и План коришћења пољопривредног земљишта у својини Републике Србије.

О прихавћеном Програму расправљаће … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за спорт и омладину

На седници Савета за спорт и омладину разматрана је Информација о степену  усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар – 30. септембар 2021. године.

У делу Информације који се односи на ЈП Спортски и пословни центар „Војводина“ Нови Сад се наводи да је у посматраном периоду остварено је укупно 259.734.729,18 динара прихода, од чега 96,19% прихода чине пословни приходи – приходи од спортских делатности … Прочитајте цео чланак