Седница Савета за здравствену заштиту, социјалну заштиту и друштвену бригу о деци и породици

Чланови Савета за здравствену заштиту, социјалну заштиту и друштвену бригу о деци и породици на данашњој седници једногласно су усвојили Предлог одлуке о измени Одлуке о изградњи новог објекта за прихватилиште за одрасла и стара лица у Футогу.

Како је на данашњој седнице речено, овим Предлогом одлуке прописано је да се средства за изградњу новог објекта за прихватилиште за одрасла и стара лица обезбеђују у буџету Града Nовог Сада, као и да ће се средства за израду пројектно-техничке документације обезбедити … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за економски развој града

На данашњој седници Савета за економски развој града разматрани су Извештај о реализацији Програма рада Туристичке организације Града Новог Сада са финансијским планом и Програмом и планом промотивних активности Града Новог Сада за период јануар-децембар 2020. године, Предлог одлуке о подршци за унапређење и побољшање услова пословања микро и малих предузећа и предузетника на територији Града Новог Сада и Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и планом … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за културу и информисање

Чланови Савета за културу и информисање прихватили су на данашњој седници Предлог одлуке о оснивању Мађарског културног центра „Петефи Шандор“, Нови Сад – Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ Újvidék и упутили га Скупштини Града на разматрање. Према Предлог, претежна делатност центра је извођачка уметност, али и уметничко стваралаштво, образовање, издавачка делатност, делатност музеја, галерија и збирки и друго. Оснивач је Град Нови Сад, а средства за финансирање центра обезбедиће се у буџету Града Новог Сада.

На данашњој седници већином гласова … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за комуналне делатности

Чланови Савета за комуналне делатности су на данас одржаној седници већином гласова прихватили извештаје о реализацији Програма пословања новосадских јавно комуналних предузећа са Финансијдким извештајем за 2020. годину и то „Водовода и канализације“, „Новосадске топлане“, „Чистоће“, „Лисја“, „Тржнице“, „Информатике“, „Зоохигијене и Ветерине Нови Сад“, „Пута“, „Градског зеленила“ и „Стана“.

Савет је прихватио Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар-31. март 2021. … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања

Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања прихватили су на данашњој седници већином гласова Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар-31. март 2021. године и упутили je Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

На данашњој седници Савета, већином гласова прихваћени су и Предлог плана генералне регулације регионалне депоније и далековода 110kV ТС Нови Сад 3 – ТС Нови Сад … Прочитајте цео чланак