Седница Савета за особе са инвалидитетом

Чланице и чланови Савета за особе са инвалидитетом на данашњој седници једногласно су усвојили Предлог одлуке о отуђењу станова из јавне својине Града Новог Сада у Новом Саду, Клисански пут бр. 7 и 9, без накнаде, који су додељени у закуп ратним војним инвалидима и породицама палих бораца.

Како је на данашњој седници речено, Предлогом одлуке утврђују се начин, услови и поступак за отуђење станова из јавне својине Града Новог Сада у Новом Саду, Клисански пут бр. 7 и 9, … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за комуналне делатности

Чланице и чланови Савета за комуналне делатности су на данас одржаној седници већином гласова прихватили, Предлог одлуке о измени Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације „Новосадска топлана“ у Новом Саду, као јавног предузећа, затим Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и Програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2022. годину, Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2022. годину, Предлог решења о давању сагласности … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за урбанизам, пословни простор и стамбену подршку

Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбену подршку су на данас одржаној седници већином гласова прихватили, Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Стамбене агенције Града Новог Сада за 2022. годину.

Како стоји у образложењу овог Предлога решења, до измена Програма рада Стамбене агенције Града Новог Сада за 2022. годину је дошло на основу накнадних вишкова и мањкова радова и битних промена цена на тржишту. Изменом је извршена прерасподела  средстава за опрему и некретнине у … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за образовање

На данашњој седници Савета за образовање, већином гласова усвојен је и упућен  Скупштини Града на даље разматрање, Предлог одлуке о измени Одлуке о мрежи јавних установа које обављају делатност предшколског васпитања и образовања на територији Града Новог Сада.

Овим Предлогом одлуке мења се Одлуку о мрежи јавних установа које обављају делатност предшколског васпитања и образовања на територији Града Новог Сада која је донета за период од 2019. до 2024. године. Имајући у виду да су у међувремену изграђена два нова … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за економски развој Града

На данашњој седници Савета за економски развој града разматран је и једногласно прихваћен Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада за 2022. годину.

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада за 2022. годину, израдила је у складу са Законом о пољопривредном земљишту, Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на теритрији Града Новог Сада, коју је образовала Скупштина Града Новог Сада. Урађен на … Прочитајте цео чланак