Седница Савета за спорт и омладину

Чланице и чланови Савета за спорт и омладину су на данас одржаној седници већином гласова прихватили Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2023. годину.

Разлог за измену Програма пословања Jавног предузећа „Спортски и пословни центар Воjводина” Нови Сад за 2023. годину je неопходност допуне са новим позициjама и измена у оквиру постоjећих позициjа Плана набавки, како би се обезбедила довољна средства за вршење предвиђених набавки.… Прочитајте цео чланак

Седница Савета за буџет и финансије

На данашњој седници Савета за буџет и финансије разматрани су Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануaра до 30. септембра 2023. године и Предлог одлуке о изменама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2023. годину.

Како је на седници речено, приходи и примања буџета Града Новог Сада из свих извора средстава из буџета, са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година, остварени су у износу од 33.687.223.505,23 динара, што је 93,3% планираних средства буџета по … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за урбанизам, пословни простор и стамбену подршку

Чланице и чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбену подршку прихватили су на данашњој седници Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулациjе простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевар Михаjла Пупина, улица Jевреjске и Футошке у Новом Саду (локалитет на парцелама бр. 2967, 2966 и др. у К.О. Нови Сад II).

Овим Предлогом одлуке обухватиће се целе парцеле бр. 2967, 2966, 2969, 2971 и делови парцела бр. … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за урбанизам, пословни простор и стамбену подршку

Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбену подршку прихватили су на данашњој седници Предлог одлуке о измени Одлуке о прибављању, располагању и управљању непокретностима у јавној својини Града Новог Сада, Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини Града Новог Сада, Предлог одлуке о отуђењу станова из јавне својине Града Новог Сада у Ветернику у улици Милана Тепића бр. 20, 20А, 22 и 22А, који су додељени у закуп избеглим лицима … Прочитајте цео чланак

Саопштење са 39. седнице Градске изборне комисије Града Новог Сада

Градска изборна комисија Града Новог Сада, на седници одржаној 27. октобра, донела је Решење о одређивању четири представника Градске изборне комисије Града Новог Сада у Тиму за прикупљање података о приступачности бирачких места на територији Града Новог Сада.

На 39. седници усвојен је записник са 38. седнице Градске изборне комисије.… Прочитајте цео чланак