Седница Савета за образовање и спорт

Извештај о реализацији Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2018. годину са Финансијским извештајем и Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2018. годину разматрани су на данашњој седници Савета за образовање и спорт.

У Извештају о реализацији Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ је наведено да је у извештајном периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018. … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за здравствену заштиту, социјалну заштиту и друштвену бригу о деци и омладини

Чланови Савета за здравствену заштиту, социјалну заштиту и друштвену бригу о деци и омладини на данашњој седници већином гласова прихватили су Предлог одлуке о прихватању измирења неизмирених обавеза здравствених установа чији је оснивач Град Нови Сад и упутили га Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

На данашњој седници, већином гласова Савет је прихватио Годишњи извештај о раду и пословању Апотеке Нови Сад за 2018. годину и Предлог решења о давању сагласности на Програм рада и развоја Апотеке Нови Сад за … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за економски развој града

Чланови Савета за економски развој града су на данас одржаној седници већином гласова прихватили Извештај о реализацији Програма рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и Програмом и планом промотивних активности Града Новог Сада за период јануар-децембар 2018. године.

На основу овог Извештаја може се закључити да је 2018. година била изузетно успешна година, како у промоцији тако и у развоју туристичке понуде Града Новог Сада. Остварен је раст долазака за 9,9 % и ноћења за 23 %, … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за културу

Чланови Савета за културу на данашњој седници већином гласова донели су закључак по којем ће тражити мишљење ЈП “Урбанизам” Завод за урбанизам и Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада о иницијативи Друштва наставника физичког васпитања Новог Сада и Организације резервних војних старешина Града Новог Сада за постављање спомен-плоче Бели Нађ у Електротехничкој школи “Михајло Пупин”.

Након прибављања мишљења, Савет за културу ће одлучивати о поднетој иницијативи.… Прочитајте цео чланак

Седница Савета за комуналне делатности

Чланови Савета за комуналне делатности су на данас одржаној седници већином гласова усвојили  Предлог одлуке о измени Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта, Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада, Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2019. годину, Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму одржавања објеката путне привреде за 2019. годину и Предлог одлуке о Програму мера за унапређење услова живота у … Прочитајте цео чланак