Ратни ветерани за Србију-Vojnovi veterani pre Srbsko поднели Изборну листу

Данас, 5. јуна 2020. године, у 18:35 часова, Градској изборној комисији, Ратни ветерани за Србију-Vojnovi veterani pre Srbsko поднели су Изборну листу кандидата за избор одборника Скупштине Града Новог Сада, под називом: Ратни ветерани за Србију-Vojnovi veterani pre Srbsko.

Према Закону о локалним изборима, Градска изборна комисија проглашава изборну листу најкасније у року од 24 часа од пријема изборне листе и потребне документације.… Прочитајте цео чланак

Седница Савета за образовање и спорт

На данашњој седници Савета за образовање и спорт Скупштине Града Новог Сада, већином гласова усвојен је Предлог одлуке о потврђивању Решења о давању сагласности на одредбе Одлуке о измени статута Предшколске установе „Радосно детињство“ Нови Сад којима је уређен начин и поступак уписа деце.

Одлуком о измени Статута Предшколске установе ,,Радосно детињство Нови Сад прописано је да се упис деце у Установу врши у складу са 3аконом о предшколском васпитању и образовању, подзаконским актима којима се прописују ближи услови за … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за комуналне делатности

Чланови Савета за комуналне делатности су на данас одржаној седници већином гласова усвојили Предлог решења о потврђивању Решења о давању претходне сагласности Јавном градском саобраћајном предузећу „Нови Сад“ Нови Сад на Предлог одлуке о изменама Одлуке о условима задуживања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за финансирање инвестиционог пројекта набавке 30 аутобуса, 25 соло и 5 зглобних са погоном на ЦНГ, Предлог одлуке о одређивању правца пружања државних путева првог и другог реда који пролазе кроз насељена места … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за буџет и финансије

На данас одржаној седници Савета за буџет и финансије разматрани су  Прeдлог одлуке о потврђивању Одлуке о начину коришћења средстава са наменског динарског и девизног подрачуна у оквиру Консолидованог рачуна трезора, Предлог одлуке о преносу права јавне својине Града Новог Сада на покретним стварима на Општину Сремски Карловци, без накнаде и Предлог одлуке о преносу права јавне својине Града Новог Сада на покретним стварима на Општину Апатин, без накнаде.

У образложењу Прeдлога одлуке о потврђивању Одлуке о начину коришћења средстава … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања

Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања на данашњој седници прихватили су Предлог одлуке о потврђивању Одлуке о начину плаћања закупнине за пословне просторе у јавној својини Града Новог Сада у току ванредног стања и упутили га Скупштини града на разматрање.

На данашњој седници, прихваћени су и Предлог одлуке о потврђивању Одлуке о отуђењу непокретности у јавној својини Града Новог Сада, у Новом Саду, Улица Војвођанских бригада број 7, потом Предлог одлуке о изради плана генералне регулације моста … Прочитајте цео чланак