Сутра XIV Седница Скупштине Града Новог Сада

Седница Скупштине Града Новог Сада одржаће се сутра у Великој сали Скупштине АП Војводине. На предложеном Дневном реду седнице налази се 11 тачака, а прва тачка односи се на Предлог одлуке о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2020. годину.

Одборници и одборнице требало би да разматрају и Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама овогодишњег Програма пословања Спенса, чијом се изменом предвиђа санација плаже отвореног базена са трибинама. Од комуналних тема, на седници ће се расправаљати … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за културу и информисање

На данашњој седници Савета за културу и информисање већином гласова прихваћен је Предлог програма спровођења мера техничке заштите на културним добрима и добрима које уживају претходну заштиту у Граду Новом Саду.

Предлогом програма, утврђено је да ће се средства за извођење радова и услуга користити у складу са Финансијским планом и Програмом рада Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада за 2021. годину, у оквиру конзерваторско -рестаураторских и грађевинско занатских радова и стручног и конзерваторског надзора на одређеним објектима … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за комуналне делатности

Чланови Савета за комуналне делатности су на данас одржаној седници већином гласова прихватили Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2021. години.

Овим Предлогом одлуке повећана су средства на позицији „Израда техничке домументације за изградњу трансфер станица у Региону за управљање комуналним отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас, а у циљу успостављања регионалног система управљања отпадом, на територији општина … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за урбанизам, пословни простор и стамбену подршку

Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбену подршку, на данашњој седници, прихватили су Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Футог (локалитет у западном делу насељеног места Футог) и упутили га Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

На данашњој седници прихваћени су и Предлог решења о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада Месној заједници „Ветерник“ и Предлог решења о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада Месној … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за спорт и омладину

Чланови Савета за спорт и омладину на данашњој седници једногласно су прихватили Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2021. годину.

Како је на данашњој седници речено, разлог за измену Програма пословања Јавног предузећа ,,Спортски и пословни центар Војводина Нови Сад“ за 2021. годину су одобрена средства од Министарства трговине, туризма и телекомуникација у износу од 30 милиона динара на име финансирања Пројекта „Санација плаже отвореног … Прочитајте цео чланак