Седница Савета за културу и информисање

Чланови Савета за културу и информисање на данас одржаној седници прихватили су Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма рада Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада за 2023. годину.

Како стоји у Реферату овог Предлога решења, наведеном Одлуком, у оквиру извора финансирања – Општи приходи и примања буџета, увећана су средства на позициjама социјална давања запосленима, стални трошкови, услуге о уговору, специјализоване услуге и текуће поправке и одржавања, што је довело до укупног … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за културу и информисање

Чланови Савета за културу и информисање на данас одржаној седници прихватили су Предлог решења о давању сагласности на Oдлуку о изменама и допуни Програмa рада Културног центра Новог Сада, Нови Сад за 2023. годину, затим Предлог решења о давању сагласности на Oдлуку о изменама и допуни Програмa рада Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад за 2023. годину, Предлог решења о давању сагласности на Oдлуку о изменама и допуни Програмa рада Музеја Града Новог Сада, Петроварадин за 2023. годину, Предлог … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за урбанизам, пословни простор и стамбену подршку

На данашњој седници Савета за урбанизам, пословни простор и стамбену подршку разматрани су Извештај о реализацији годишњег Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2022. годину са Финансијским извештајем Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2022. годину и Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2022. годину.

ЈП „Урбанизам“ је у извештајном периоду исказало укупан приход у износу од 264.829.406,00 динара … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за комуналне делатности

Чланице и чланови Савета за комуналне делатности су на данас одржаној седници већином гласова прихватили Извештај о реализацији Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2022. годину са Финансијским извештајем Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2022. годину, затим Предлог одлуке о  изменама и допунама Одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2023. годину, Предлог одлуке о изменама Oдлуке о Прoгрaму финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2023. години, … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за здравствену заштиту, социјалну заштиту и бригу о деци и породици

На данашњој седници Савета за здравствену заштиту, социјалну заштиту и  бригу о деци и породици разматран је Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму изградње објекта за потребе Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад на Видовданском насељу у Новом Саду за 2023. годину.

Предлогом одлуке утврђуjе се да се за реализациjу активности на изградњи обjекта Дома здравља „Нови Сад” Нови Сад на Видовданском насељу Новом Саду, увећаjу планирана средства за 1.507.000,00 динара и сада износе 71.507.000,00 динара за 2023. годину. … Прочитајте цео чланак