Одржана XLIX седница Скупштине Града Новог Сада

Данас је одржана XLIX седница Скупштине Града Новог Сада, на којој су донета следећа акта:

1. План генералне регулације Лимана са Универзитетским центром у Новом Саду

2. План детаљне регулације Адица у Новом Саду

3. План детаљне регулације северозападне зоне Садова у Петроварадину

4. Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Ветерник (локалитет кружне раскрснице на укрштању Улице Нова I и Новосадског пута)

5. Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације новог градског центра са окружењем … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за комуналне делатности

Чланови Савета за комуналне делатности су на данашњој седници већином гласова усвојили Извештај о реализацији Програма финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2018. години за период јануар-децембар 2018. године, Извештај о реализацији Програма за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2018. годину – текуће субвенције, Извештај о реализацији Програма одржавања објеката путне привреде за период 1.1.-31.12.2018. године, Извештај о реализацији програма мера за унапређење услова … Прочитајте цео чланак

Седница Комисија за представке и предлоге

На данашњој седници пред чланицама и члановима Комисије за представке и предлоге неколико суграђана је поднело своје представке и затражило од Комисије посредовање у њиховом решавању.

Житељи Улице Динка Шимуновића у Петроварадину имају примедбе на извођење радова на проширењу и санацији коловоза које је почело крајем прошле године. У својој представци они наводе да је приликом радова на коловозу дошло до висинске разлике између ивичњака и постојећих колских улаза, што им отежава прилаз аутомобилима. Такође кажу да је изградњом ригола … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за образовање и спорт

Чланови Савета за образовање и спорт на данашњој седници прихватили су већином гласова Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа “Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад за 2019. годину и упутили га Скупштини града на разматрање.

Према поменутом Предлогу, разлог за измене Програма пословања ЈП “Спортски и пословни центар Војводина” је оптимизација броја запослених до нивоа који би обезбедио стабилизацију финансијске позиције и омогућио несметани рад предузећа, уз кредитно задужење на основу Одлуке … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за здравствену заштиту, социјалну заштиту и друштвену бригу о деци и омладини

Савет за здравствену заштиту, социјалну заштиту и друштвену бригу о деци и омладини на данашњој седници разматрао је и једногласно усвојио Предлог закључка о ослобађању обавезе плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта, Града Новог Сада, као инвеститора на изградњи 152 стамбене јединице, у Футогу, у улицама Славише Вајнера Чиче и др Милана Николића, у циљу обезбеђења трајних стамбених решења за најугроженије избеглице, у оквиру Регионалног стамбеног програма – Стамбени програм у Републици Србији, Потпројекат 7.

Стамбени објекат намењен је обезбеђењу … Прочитајте цео чланак