Седница Комисије за представке и предлоге

Чланицама и члановима Комисије за представке и предлоге данас су се обратили представници скупа закупаца пословног простора на Најлон пијаци на дневни, месечни и годишњи закуп и поднели усмену представку у којој су указали на несклад између плаћања закупа продајних места и ценовника ЈКП „Тржница“. Њихова главна замерка је додатно наплаћивање простора за паркирање возила, јер сматрају да су коришћење тог простора већ платили закупом места за промет своје робе. Према њиховим речима, ситуација са пандемијом, додатно отежава њихов рад … Прочитајте цео чланак

Одржана XII седница Скупштине Града Новог Сада

Данас је одржана XII седница Скупштине Града Новог Сада, на којој су донета следећа акта:

1. Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације радне зоне у североисточном делу града Новог Сада (због промене ширине коридора далековода 110 kV)

2. План генералне регулације центра у Ветернику

3. План детаљне регулaције блокова између улица Милоша Бајића, Београдског кеја, Марка Миљанова и блокова западно од Косовске улице у Новом Саду

4. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за културу и информисање

Чланови Савета за културу и информисање на данашњој седници прихватили су Предлог одлуке о образовању Одбора за спровођење Одлуке о постављању бисте академика Богољуба Станковића у Новом Саду.

Према Предлогу одлуке, 3адатак Одбора је да спроведе Одлуку о постављању бисте академика Богољуба Станковића у Новом Саду и обави и друге послове потребне за спровођење Одлуке. Одбор има председника и четири члана које именује Скупштина Града Новог Сада, док ће стручне послове за потребе Одбора обављати Градска управа за културу.

Прихваћени … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за комуналне делатности

Чланови Савета за комуналне делатности су на данас одржаној седници већином гласова усвојили Извештај о реализацији Програма коришћења средстава за заштиту од пожара за 2020. годину, Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад: „Озелењавање градова – развој и промоција енергетске ефикасности и одрживе урбане животне средине у градовима прекограничне регије“, за период 1. јануар – 31. децембар 2020. године, Извештај о реализацији Програма инвестиционих улагања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за спорт и омладину

Чланови Савета за спорт и омладину прихватили су на данашњој седници Извештај о спровођењу Локалног акционог плана политике за младе Града Новог Сада за период 2019-2022. године у 2020. години и упутили га Скупштини Града Новог Сада на разматарње.

Према Извештају, укупан износ утрошених средстава из буџета Града Новог Сада у 2020. години за реализацију Локалног акционог плана политике за младе Града Новог Сада за nериод 2019-2022. године у 2020. години је 21.490.000 динара. Укупан број директних корисника активности, које … Прочитајте цео чланак