председница:
ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ РАДОМИРОВИЋ

заменик председнице:
ДЕЈАН КОВАЧ

члан/чланица:
ЗОРАН ПЕТКОВИЋ
ВЛАДИМИР ПУПОВАЦ
ДАНИЈЕЛА КОСТИЋ
ИВАН МОМЧИЛОВИЋ
АЛЕКСАНДАР ПОПАДИЋ
ЛАЗАР КАЊЕРИЋ
СТЕВАН ЛАТИНОВИЋ
ИВАНА ВЕЉОВИЋ ПЕРЕУЛА
МОМИР ЈЕЛИЋ