Назив Величина
Завршни рачун за 2022. годину (30720 kb)
Завршни рачун за 2021. годину (7125 kb)
Завршни рачун за 2020. годину (9216 kb)
Завршни рачун за 2019. годину (6805 kb)
      Извештај о извршењу Буџета Града Новог Сада за 2019. годину (4096 kb)
      Образложење Одлуке о завршном рачуну (250 kb)
Завршни рачун за 2018. годину (8092 kb)
(7168 kb)
Завршни рачун за 2017. годину (14336 kb)
Завршни рачун за 2016. годину (8067 kb)
Завршни рачун за 2015. годину (7431 kb)
Завршни рачун за 2014. годину (7570 kb)
Завршни рачун за 2013. годину (2500 kb)
      Извештај ревизора завршног рачуна буџета за 2013. годину (5284 kb)
Завршни рачун за 2012. годину (7168 kb)
      Извештај ревизора завршног рачуна буџета за 2012. годину (9220 kb)
Завршни рачун за 2011. годину (1830 kb)
Завршни рачун за 2010. годину (3412 kb)
      Биланс стања за 2010. годину (399 kb)
      Биланс прихода и расхода за 2010. годину (391 kb)
      Извештај о капиталним издацима и примањима за 2010. годину (338 kb)
      Извештај о новчаним трошковима за 2010. годину (404 kb)
      Извештај о извршењу буџета за 2010. годину (380 kb)
Завршни рачун за 2009. годину (2048 kb)
Завршни рачун за 2008. годину (13312 kb)
Завршни рачун за 2007. годину (6144 kb)