Седница Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања

Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања на данашњој седници већином гласова прихватили су Предлог плана детаљне регулације Видовданског насеља и упутили га Скупштини града на раматрање. На данашњој седници вечином гласова усвојени су и Скупштини града упућени Предлог плана детаљне регулације Транџамента (у зони наспрам Рибњака) у Петроварадину, потом Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације блокова око Улице цара Душана у Новом Саду, Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације блокова око Улице војводе Бојовића у … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за здравствену заштиту, социјалну заштиту и друштвену бригу о деци и омладини

Чланови Савета за здравствену заштиту, социјалну заштиту и друштвену бригу о деци и омладини на данашњој седници прихватили су извештаје о раду и пословању здравствених установа за 2016. годину.

На данашњој седници прихваћени су Годишњи извештај о раду и пословању Завода за хитну медицинску помоћ за 2016. годину, потом Годишњи извештај о раду и пословању Завода за здравствену заштиту радника за прошлу годину и Извештај о раду и пословању Завода за здравствену заштиту студената за 2016. годину.

Прихваћени извештаји упућени … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за заштиту животне средине

Чланови Савета за заштиту животне средине усвојили су већином гласова на данашњој седници Предлог одлуке о изменама Одлуке о одређивању акустичних зона на територији Града Новог Сада и упутили га Скупштини града на разматрање.

Како је објашњено на седници Савета, разлог за измене Одлуке о одређивању акустичних зона на територији Града Новог Сада је усаглашавање одредаба ове одлуке са Законом о прекршајима.

Предлог одлуке о изменама Одлуке о одређивању акустичних зона на територији Града Новог Сада наћи ће се пред … Прочитајте цео чланак

Седница Комисије за родну равноправност

Чланице Комисије за родну равноправност су на данашњој седници разматрале Допис Поверенице за заштиту равноправности, бр.021-01-229/12/2017-03 од 30. maja 2017. године о оставривању родне равноправности у јединицама локалне самоуправе.

Полазећи од Закона о забрани дискриминације, Повереница за заштиту равноправности овим дописом, који је упућен градоначелнику Града Новог Сада, доставила је Упитник о остваривању родне равноправности у јединицама локалне самоуправе и исти је потребно попуњен вратити у року од 15 дана од дана пријема овог дописа.

Комисија  је попунила и једногласно … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за буџет и финансије

Чланови Савета за буџет и финансије усвојили су већином гласова на данашњој седници Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2017. годину и упутили га Скупштини града на разматрање.

Према предлогу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2017. годину, буџет се утврђује у износу од 25.496.456.090,02 динара. Предлогом ребаланса се мењају приходи из буџета, који су сада утврђени у износу од 17.285.416.569,63 динара, док се нераспоређени вишак прихода … Прочитајте цео чланак