Седница Савета за културу

Чланови Савета за културу прихватили су на данашњој седници Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Стеријиног позорја и упути га Скупштини Града Новог Сада на разматрање. Чланови Савета прихватили су и Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Историјског архива Града Новог Сада и Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Установе за културу и образовање Културни центар “Младост”. На данашњој седници, већином гласова … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за заштиту животне средине

На данашњој седници разматран је и већином гласова усвојен Предлог одлуке о проглашењу Споменика природе „Парк Института у Сремској Каменици“ заштићеним подручјем.

Због утврђених вредности које поседује „Парк Института у Сремској Каменици“ спада међу вредније објекте вртне архитектуре из друге половине ХХ века. Заштита природних вредности овог парка датира од 1976. године када га је Скупштина Општине Нови Сад ставила под заштиту као Регионални парк под именом „Парк Института за туберкулозу и грудне болести у Сремској Каменици“.

Покрајински завод за … Прочитајте цео чланак

Oбележено 230 година рада Војне болнице у Петроварадину

Војно-медицински центар “Нови Сад”, познатији као Војна болница у Петроварадину, прославио је данас 230 година од оснивања, а свечаност поводом значајног јубилеја одржана је у Позоришту младих. Рeч je о jeднoj oд нajстaриjих вojних здрaвствeних устaнoвa у Eврoпи, oснoвaнoj сa циљeм дa сe лeчe и збрину рaњeници пoврeђeни у aустрo-угaрскo-турским рaтoвимa.

Свечаности је присуствовао велики број војних старешина и других званица, а председник Скупштине Града Новог Сада Здравко Јелушић поздравио је присутне у име Градоначелника Новог Сада и у своје … Прочитајте цео чланак

Дан Прве бригаде Копнене војске

Председник Скупштине Града Новог Сада Здравко Јелушић присуствовао је свечаности у касарни „Југовићево“ поводом обележавања Дана Прве бригаде Копнене војске, кojи сe oбeлeжaвa кao сeћaњe нa дaн, кaдa je 1918. гoдинe првa jeдиницa Сeдмoг пeшaдиjскoг пукa Вojскe Крaљeвинe Србиje, прeдвoђeнa мajoрoм Вojислaвoм Бугaрским, умaрширaлa у Нoви Сaд.kov-08-foto-ilija-ramic

Првa бригaдa Кoпнeнe вojскe фoрмирaнa je 31. jулa 2006. гoдинe oд jeдиницa тaдaшњeг Нoвoсaдскoг кoрпусa и дeлoвa других jeдиницa Вojскe Србиje.… Прочитајте цео чланак

Обележавање 175 година Српске академије наука и уметности

ika_6870

Председник Скупштине Града Новог Сада Здравко Јелушић присуствовао је свечаности у огранку САНУ у Новом Саду поводом обележавања 175 година Српске академије наука и уметности.

ika_6892Прочитајте цео чланак