Sednica Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambena pitanja

Članovi Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambena pitanja na današnjoj sednici većinom glasova prihvatili su Predlog plana detaljne regulacije Vidovdanskog naselja i uputili ga Skupštini grada na ramatranje. Na današnjoj sednici večinom glasova usvojeni su i Skupštini grada upućeni Predlog plana detaljne regulacije Trandžamenta (u zoni naspram Ribnjaka) u Petrovaradinu, potom Predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije blokova oko Ulice cara Dušana u Novom Sadu, Predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije blokova oko Ulice vojvode Bojovića u … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i omladini

Članovi Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i omladini na današnjoj sednici prihvatili su izveštaje o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova za 2016. godinu.

Na današnjoj sednici prihvaćeni su Godišnji izveštaj o radu i poslovanju Zavoda za hitnu medicinsku pomoć za 2016. godinu, potom Godišnji izveštaj o radu i poslovanju Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika za prošlu godinu i Izveštaj o radu i poslovanju Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata za 2016. godinu.

Prihvaćeni izveštaji upućeni … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za zaštitu životne sredine

Članovi Saveta za zaštitu životne sredine usvojili su većinom glasova na današnjoj sednici Predlog odluke o izmenama Odluke o određivanju akustičnih zona na teritoriji Grada Novog Sada i uputili ga Skupštini grada na razmatranje.

Kako je objašnjeno na sednici Saveta, razlog za izmene Odluke o određivanju akustičnih zona na teritoriji Grada Novog Sada je usaglašavanje odredaba ove odluke sa Zakonom o prekršajima.

Predlog odluke o izmenama Odluke o određivanju akustičnih zona na teritoriji Grada Novog Sada naći će se pred … Pročitajte ceo članak

Sednica Komisije za rodnu ravnopravnost

Članice Komisije za rodnu ravnopravnost su na današnjoj sednici razmatrale Dopis Poverenice za zaštitu ravnopravnosti, br.021-01-229/12/2017-03 od 30. maja 2017. godine o ostavrivanju rodne ravnopravnosti u jedinicama lokalne samouprave.

Polazeći od Zakona o zabrani diskriminacije, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti ovim dopisom, koji je upućen gradonačelniku Grada Novog Sada, dostavila je Upitnik o ostvarivanju rodne ravnopravnosti u jedinicama lokalne samouprave i isti je potrebno popunjen vratiti u roku od 15 dana od dana prijema ovog dopisa.

Komisija  je popunila i jednoglasno … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za budžet i finansije

Članovi Saveta za budžet i finansije usvojili su većinom glasova na današnjoj sednici Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2017. godinu i uputili ga Skupštini grada na razmatranje.

Prema predlogu Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2017. godinu, budžet se utvrđuje u iznosu od 25.496.456.090,02 dinara. Predlogom rebalansa se menjaju prihodi iz budžeta, koji su sada utvrđeni u iznosu od 17.285.416.569,63 dinara, dok se neraspoređeni višak prihoda … Pročitajte ceo članak