Седница Комисије за родну равноправност

На данашњој седници Комисије за родну равноправност разматрани су Предлог одлуке о усвајању Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу Града Новог Сада и Предлог одлуке о равноправности полова Града Новог Сада. На седници је речено да се изради одлуке о усвајању Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу приступило јер Европска повеља представља оквир за израду Локалног акционог плана за родну равноправност Града Новог Сада у периоду од 2017. до 2019. године, којим се унапређује положај жена … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања

Чланице и чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања на данашњој седници разматрали су и већином гласова прихватили Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Ветерник. Подручје обухваћено изменама и допунама овог плана генералне регулације је површине од 3,5 хектара, налази се у северном делу Ветерника на катастарским парцелама 3007, 3008, 3009, 3010 и ради се о грађевинским парцелама.

Савет је усвојио и Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације зоне … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за економски развој Града

На седници Савета за економски развој Града прихваћен је Предлог програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Новог Сада за 2017. годину. Програмом подршке детаљније су сагледане могућности Града Новог Сада и дефинисане стратешке смернице и припремљен је одговарајући сет мера подршке. Програм подршке јасно утврђује елементе који дефинишу мере подршке, циљеве које треба достићи, очекиване резултате и индикаторе. Средства за реализацију Програма подршке планирана су Одлуком о буџету Града за 2017. годину у … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за комуналне делатности

Савет за за комуналне делатности на данашњој седници прихватио је већином гласова Предлог одлуке о начину, поступку и критеријумима за успостављање права службености на грађевинском земљишту у јавној својини Града Новог Сада и упутио га Скупштини града на разматрање. На данашњој седници прихваћен је и Предлог одлуке о поверавању послова вршења инжењерских делатности ЈКП “Информатика”, Нови Сад.

О прихваћеним предлозима расправљаће одборници и одборнице на седници Скупштине Града Новог Сада, заказаној за четвртак, 23. марта.… Прочитајте цео чланак

Седница Савета за културу

Савет за културу на данашњој седници прихватио је већином гласова Предлог програма спровођења мера техничке заштите објеката у саставу просторно културно-историјске целине Горња и доња Тврђава са подграђем у Петроварадину и упутио га Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

Према Предлогу, програмом се утврђује 21 објекат у саставу просторно културно-историјске целине Горња и доња Тврђава са подграђем у Петроварадину над којим ће се спроводити мере техничке заштите. Средства, у износу од 100 милиона динара, користиће се за финансирање конзерваторско-рестаураторских радова, … Прочитајте цео чланак