Sednica Saveta za ekonomski razvoj grada

Članovi Saveta za ekonomski razvoj grada na današnjoj sednici većinom glasova prihvatili su Predlog odluke o otpisu duga subjektu privatizacije Društvu za proizvodnju ulja Rafinerije nafte akcionarskog društva Beograd i uputili ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Na današnjoj sednici, većinom glasova prihvaćen je i predlog rešenja o obrazovanju Komisije za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Novog Sada.

Prihvaćeni predlozi naći će se pred odbornicima i odbornicama na narednoj sednici Skupštine grada … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i omladini

Na današnjoj sednici Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i omladini razmatran je i jednoglasno prihvaćen Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada i razvoja Doma zdravlja „Novi Sad“ Novi Sad  za 2017. godinu.

Izmene Programa rada i razvoja Doma zdravlja „Novi Sad“ za 2017. godinu izvršene su u delu Programa investicionih aktivnosti i tekućeg održavanja Doma zdravlja iz sredstava budžeta Grada za 2017. godinu i u Finansijskom planu za 2017. … Pročitajte ceo članak

Sednica Komisije za rodnu ravnopravnost

Na današnjoj sednici Komisije za rodnu ravnopravnost razmatran je poziv Zavoda za rodnu ravnopravnost na Tribinu o nasilju prema ženama i zakonskim merama zaštite “Kroz život bez nasilja” i dogovor u vezi sa učešćem Komisije za rodnu ravnopravnost Skupštine Grada Novog Sada u Kampanji “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama”.

Tribina pod nazivom “Kroz život bez nasilja” biće održana 5. decembra 2017. godine sa početkom u 18 časova u Velikoj sali Skupštine Grada Novog Sada u organizaciji Zavoda za … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambena pitanja

Članovi Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambena pitanja na današnjoj sednici većinom glasova prihvatili su Predlog plana generalne regulacije naseljenog mesta Begeč i uputili ga Skuštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Na današnjoj sednici, većinom glasova prihvaćeni su i Predlog odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije novog gradskog centra sa okruženjem u Novom Sadu (lokalitet u Ulici Stevana Doronjskog), kao i Predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije radne zone “Sever I” u Novom Sadu.

Prihvaćeni … Pročitajte ceo članak

Proslava 57. rođendana OŠ “Jovan Popović”

Svečana priredba, povodom proslave 57. rođendana Osnovne škole “Jovan Popović” održana je večeras u Svečanoj sali Gimnazije “Laza Kostić”. Na Svečanoj priredbi, prisutnima, đacima i roditeljima, kao i nastavnicima novosadske osnovne škole obratio se predsednik Skupštine Grada Novog Sada Zdravko Jelušić, poručujući da je govoriti na ovakvim priredbama posebna impresija.17-11-17-1

– Govoriti pred vama iz osnovne škole, mestu gde se postavljaju temelji za intelektualni razvoj pojedinca, a samim tim i društva u celini, sigurno jeste sa jedne strane izazov, a … Pročitajte ceo članak