Sednica Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambena pitanja

Članovi Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambena pitanja danas su na sednici većinom glasova prihvatili Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća “Urbanizam” Zavod za urbanizam Novi Sad za 2017. godinu i uputili ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Savet je, zbog tehničke greške u elektronskoj formi, povukao mišljenje dato na prethodnoj sednici Saveta na Predlog odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije novog gradskog centra sa okruženjem … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za obrazovanje i sport

Na današnjoj sednici članovi Saveta za obrazovanje i sport razmatrali su i većinom glasova usvojili Šestomesečni izveštaj o relizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog preduzeća “Sportski i poslovni centar Vojvodina” Novi Sad za period od januara do juna 2017. godine.

Ovo Preduzeće je u skladu sa Programom realizovalo ugovore za izvođenje radova koji se finansiraju iz kapitalnih subvencija budžeta Grada Novog Sada, u visini od 19.343.117,40 dinara, što je 65,74 % od planiranih za ovaj izveštajni period.

Savet je usvojio Predlog … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za komunalne delatnosti

Članovi Saveta za komunalne delatnosti su na danas održanoj sednici većinom glasova prihvatili Predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o usklađivanju Odluke o organizovanju komunalne radne organizacije „Čistoća“ u Novom Sadu, kao javnog komunalnog preduzeća, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad o proceni vrednosti kapitala, Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu održavanja objekata putne privrede za 2017. godinu i Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu uređivanja građevinskog … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za kulturu

Članice i članovi Saveta za kulturu na današnjoj sednici razmatrali su i većinom glasova prihvatili Predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o ustanovama kulture čiji je osnivač Grad Novi Sad, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Statut Kulturnog centra „Rumenka“, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada „Sterijinog pozorja“ za 2017. godinu i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Programa rada Pozorišta mladih za 2017. godinu.

Skupština Grada Novog Sada je na … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za budžet i finansije

Na današnjoj sednici Saveta za budžet i finansije razmatran je i većinom glasova prihvaćen Izveštaj o izvršenju budžeta Grada Novog Sada u periodu od 1. januara do 30. septembra 2017. godine.

U Izveštaju se konstatuje da su prihodi i primanja budžeta Grada Novog Sada iz svih izvora sredstava iz budžeta, sa prenetim neutrošenim sredstvima iz ranijih godina, u posmatranom periodu, ostvareni u iznosu od 18.711.848.207,00 dinara, što predstavlja 73,7% planiranih sredstava na godišnjem nivou, odnosno 98,1% planiranih sredstava budžeta, prema … Pročitajte ceo članak