Sednica Saveta za obrazovanje i sport

Na sednici Saveta za obrazovanje i sport razmatrani su i većinom glasova prihvaćeni Predlog odluke o ostvarivanju potreba i interesa građana u oblasti sporta na teritoriji Grada Novog Sada, Predlog odluke o izmenama Odluke o davanju u zakup nepokretnosti na kojima pravo korišćenja ima Predškolska ustanova i osnovna škola, Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom predškolskog uzrasta upisanom u predškolsku ustanovu čiji je osnivač drugo pravno i fizičko lice, za period septembar-decembar 2016. … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i omladini

Na današnjoj sednici Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i omladini raspravljalo se o Predlogu rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Apoteke Novi Sad i Predlogu rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa rada i razvoja Doma zdravlja „Novi Sad“ za 2016. godinu.

Na predlog zakupodavca Hemofarm AD Vršac raskinut je ugovor o zakupu poslovnih prostorija koje su se nalazile na adresi Rumenačka 1, te je sedište Apoteke … Pročitajte ceo članak

Savet za budžet i finansije

Na današnjoj sednici Saveta za budžet i finansije razmatrani su Predlog odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2017. godinu, Predlog odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta Grada Novog Sada za 2016. godinu i Predlog odluke o finansiranju obrade podataka u vezi sa posebnom naknadom za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji Grada Novog Sada u 2017. godini.

 U vezi sa Predlogom odluke o budžetu razmatrano je i 11 amandmana koje je podnela odbornička … Pročitajte ceo članak

Predsednik Skupštine grada čestitao Božić

Predsednik Skupštine Grada Novog Sada Zdravko Jelušić čestitao je Božić vernicima, koji ovaj praznik slave po Gregorijanskom kalendaru.

Svim građanima koji Božić proslavljaju po Gregorijanskom kalendaru želim da ovaj veliki hrišćanski praznik provedu u duhovnom miru i blagostanju, radosti i porodičnoj sreći. Praznik međusobnog uvažavanja i razumevanja povezuje nas u naporima da svima bude bolje i podseća da čuvamo i širimo toleranciju i samo tako zajedno gradimo srećniju budućnost.… Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za praćenje primene Etičkog kodeksa

Članice i članovi Saveta za praćenje primene Etičkog kodeksa na današnjoj sednici razmatrali su Izveštaj o potpisivanju Izjave o prihvatanju obaveze poštovanja Etičkog kodeksa ponašanja funkcionera lokalne samouprave u Srbiji od strane imenovanih i postavljenih lica u gradskim organima, javnim preduzećima, organizacijama i ustanovama čiji je osnivač Grad Novi Sad i gradskim upravama i službama Grada Novog Sada (ponovljeni postupak). S obzirom da je na prethodnoj sednici ovog skupštinskog radnog tela zaključeno da se ponovi postupak potpisivanja za imenovana i … Pročitajte ceo članak