Sednica Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i omladini

Savet za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i omladini prihvatio je na današnjoj sednici Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa rada i razvoja Doma zdravlja “Novi Sad” za 2016. godinu. Prihvaćeni Predlog rešenja upućen je Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje, a pred odbornicima i obornicama će se naći u petak, 18. novembra, na sednici Skupštine grada.… Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambena pitanja

Članovi Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambena pitanja danas su razmatrali i većinom glasova prihvatili Predlog odluke o pokretanju postupka likvidacije Javnog preduzeća “Poslovni prostor” u Novom Sadu, Predlog plana detaljne regulacije stambene zone Petrovaradin jug u Petrovaradinu, Predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije prostora za porodično stanovanje južno od Kninske ulice u Veterniku, Predlog odluke o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije blokova oko Masarikove ulice u Novom Sadu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za budžet i finansije

Na današnjoj sednici Saveta za budžet i finansije razmatran je i većinom glasova usvojen Izveštaj o izvršenju budžeta Grada Novog Sada u periodu od 1. januara do 30. septembra 2016. godine.

Izveštaj o izvršenju budžeta Grada Novog Sada u periodu od 1. januara do 30. sepembra 2016. godine pokazao je da je tokom devet meseci ove godine ukupno ostvareno 15.980,9 miliona dinara tekućih prihoda i primanja budžeta, što sa 2.534 miliona dinara prenetih sredstava iz ranijih godina čini 18.514,9 miliona … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za obrazovanje i sport

Članovi Saveta za obrazovanje i sport prihvatili su na današnjoj sednici šestomesečni izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog preduzeća “Sportski i poslovni centar Vojvodina” za period januar-jun 2016. godine. Na današnjoj sednici većinom glasova prihvaćen je i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća “Sportski i poslovni centar Vojvodina”. Prihvaćeni predlozi upućeni su Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje, a naći će se pred odbornicima i odbornicama na sednici novosadskog parlamenta zakazanoj za petak, 18. novembra.… Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za kulturu

Članovi Saveta za kulturu prihvatili su na današnjoj sednici Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Sterijinog pozorja i uputi ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje. Članovi Saveta prihvatili su i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Istorijskog arhiva Grada Novog Sada i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar “Mladost”. Na današnjoj sednici, većinom glasova … Pročitajte ceo članak