Otvorena Kancelarija za dečija auto-sedišta

Kancelarija za dečija auto-sedišta, koja ima za cilj edukaciju roditelja o pravilnom korišćenju dečijih auto-sedišta, kao i ustupanje auto-sedišta samohranim roditeljima i roditeljima sa niskim primanjima, otvorena je danas u Domu zdravlja “Jovan Jovanović Zmaj”. Kancelarija se nalazi na Odeljenju pedijatrije pomenutog Doma zdravlja, a tokom posete i otvaranja Kancelarije predsednik Skupštine Grada Novog Sada Zdravko Jelušić poručio je da svi zajedno moramo prepoznati potrebu za menjanjem saobraćajne kulture.

– Ovo je prvi korak na pravom mestu. Od rođenja deteta, … Pročitajte ceo članak

Sednica Komisije za rodnu ravnopravnost

Komisija za rodnu ravnopravnost preporučiće Kancelariji za praćenje ostvarivanja prava nacionalnih manjina, rodnu ravnopravnost i dijasporu, kao i Gradskom veću Grada Novog Sada da se preduzmu potrebne aktivnosti radi pripreme Predloga odluke o usvajanju Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti, odlučeno je na današnjoj sednici Komisije.

Kako je objasnila Branka Aleksić iz Kancelarije za praćenje ostvarivanja prava nacionalnih manjina, rodnu ravnopravnost i dijasporu, koja radi u okviru Gradske uprave za opšte poslove, Evropska povelja o rodnoj ravnopravnosti namenjena je lokalnim i … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za praćenje primene Etičkog kodeksa

Na današnjoj sednici Saveta za praćenje primene etičkog kodeksa razmatran je i jednoglasno usvojen Izveštaj o potpisivanju Izjave o prihvatanju obaveze poštovanja Etičkog kodeksa ponašanja funkcionera lokalne samouprave u Srbiji od strane imenovanih i postavljenih lica u gradskim organima, javnim preduzećima, organizacijama i ustanovama čiji je osnivač Grad Novi Sad i gradskim upravama i službama Grada Novog Sada.

U Izveštaju se navodi da je tekst Izjave o prihvatanju obaveze poštovanja etičkog kodeksa ponašanja funkcionera lokalne samouprave upućen svim imenovanim i … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za statutarna pitanja i lokalnu samoupravu

Članovi Saveta za statutarna pitanja i lokalnu samoupravu na današnjoj sednici utvrdili su većinom glasova Predlog rešenja o obrazovanju i imenovanju Komisije za izradu Nacrta odluke o izgledu i upotrebi grba, zastave i naziva Grada Novog Sada. Prema Predlogu rešenja, zadatak Komisije je da utvrdi etalon (izvornik) grba Grada Novog Sada, utvrdi etalon (izvornik) zastave Grada Novog Sada, utvrdi način upotrebe i isticanja grba i zastave i upotrebu naziva Grada Novog Sada i izradi Nacrt odluke o upotrebi grba, zastave … Pročitajte ceo članak

Sednica Komisije za rodnu ravnopravnost

Komisija za rodnu ravnopravnost je na današnjoj sednici imala priliku da se upozna sa radom i aktivnostima Organizacije za podršku ženama sa invaliditetom „…Iz kruga-Vojvodina“ i Udruženja „SOS Ženski centar“. Predstavnice ova dva udruženja ukratko su upoznale članice Komisije sa svojim radom, ali i sa problemima i poteškoćama na koje nailaze tokom svojih aktivnosti.

Organizacije za podršku ženama sa invaliditetom „…Iz kruga-Vojvodina“ je udruženje građana osnovano u martu 2007. godine sa ciljem da pruži podršku ženama sa invaliditetom i jačanju … Pročitajte ceo članak