Sednica Saveta za mlade

Predlog odluke o izmeni Odluke o ostvarivanju potreba i interesa mladih u oblastima omladinskog sektora na teritoriji Grada Novog Sada usvojen je danas većinom glasova na sednici Saveta za mlade. Članovi Saveta uputili su ovaj Predog odluke Skupštini Grada Novog Sada na usvajanje. Predlog odluke naći će se na dnevnom redu sednice Skupštine u petak, 15. jula.… Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za komunalne delatnosti

Članovi Saveta za komunalne delatnosti usvojili sa na današnjoj sednici većinom glasova prošlogodišnje izveštaje o realizaciji programa investicionih aktivnosti sedam gradskih javno-komunalnih preduzeća, i to “Informatike”, “Zoohigijene i Veterine Novi Sad”, “Vodovoda i kanalizacije”, “Čistoće”, “Gradskog zelenila”, “Tržnice” i “Lisja” i uputili ih Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Na današnjoj sednici Saveta većinom glasova prihvaćeni su Izveštaj o realizaciji Programa finansiranja određenih komunalnih delatnosti u 2015. godini, potom Izveštaj o realizaciji Programa mera za unapređenje uslova života u naseljenim … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za zaštitu životne sredine

Članovi Saveta za zaštitu životne sredine prihvatili su danas većinom glasova Izveštaj o realizaciji korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2015. godinu. Izveštaj je upućen Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje, a pred odbornicima i odbornicama će se naći na sednici u petak, 15. jula.… Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za kulturu

Članovi Saveta za kulturu prihvatili su na današnjoj sednici većinom glasova Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o ustanovama kulture čiji je osnivač Grad Novi Sad i uputili ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje. Na današnjoj sednici, većinom glasova Saveta, prihvaćeni su i Izveštaj o radu Fonda za unapređenje vokalne umetnosti mladih “Melanije Bugarinović i ćerke Mirjane Kalinović – Kalin” u Novom Sadu za 2015. godinu, kao i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za budžet i finansije

Članovi Saveta za budžet i finansije prihvatili su na današnjoj sednici većinom glasova Predlog odluke o završnom računu budžeta Grada Novog Sada za 2015. godinu sa Izveštajem nezavisnog ovlašćenog revizora od 21. juna 2016. godine, koji je, po izvršenoj eksternoj reviziji Konsolidovanog završnog računa budžeta Grada Novog Sada za 2015. godinu, sačinilo preduzeće za reviziju računovodstvenih izveštaja “Vinčić” D.O.O. iz Beograda, i uputili ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Prema rečima članice Gradskog veća za budžet i finansije Aleksandre … Pročitajte ceo članak