Sednica Saveta za ekonomski razvoj grada

Na danas održanoj sednici članovi Saveta za ekonomski razvoj grada su razmatrali i većinom glasova prihvatili, Predlog odluke o određivanju organa nadležnog za sprovođenje postupka davanja u zakup, odnosno na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Grada Novog Sada, Predlog odluke o skidanju useva sa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koja se nalazi na teritoriji Grada Novog Sada, Predlog odluke o izmenama Odluke o radnom vremenu trgovinskih i zanatskih objekata i objekata za priređivanje igara na sreću i … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za osobe sa posebnim potrebama

Članovi Saveta za osobe sa posebnim potrebama su na današnjoj sednici razmatrali Predlog odluke o izmeni i dopunama Odluke o obezbeđivanju prevoza učenika osnovne škole, prevoza, smeštaja i ishrane dece i učenika sa smetnjama u razvoju, prevoz dece radi pohađanja pripremnog predškolskog programa i učešća učenika u takmičenjima.

Pravni osnov za donošenje Odluke o obezbeđivanju prevoza učenika osnovne škole, prevoza, smeštaja i ishrane dece i učenika sa smetnjama u razvoju, prevoz dece radi pohađanja pripremnog predškolskog programa i učešća učenika … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za komunalne delatnosti

Članice i članovi Saveta za komunalne delatnosti su na danas održanoj sednici razmatrali, Predlog odluke o izmenama i dopuni Odluke o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2017. godinu, Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu finansiranja određenih komunalnih delatnosti u ovoj godini, Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu održavanja objekata putne privrede za 2017. godinu, Predlog odluke o izmenama Odluke o programu izgradnje objekata vrelovoda JKP “Novosadska toplana” za 2017. godinu, Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu izgradnje … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambena pitanja

Članovi Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambena pitanja na današnjoj sednici većinom glasova prihvatili su Predlog plana detaljne regulacije Vidovdanskog naselja i uputili ga Skupštini grada na ramatranje. Na današnjoj sednici večinom glasova usvojeni su i Skupštini grada upućeni Predlog plana detaljne regulacije Trandžamenta (u zoni naspram Ribnjaka) u Petrovaradinu, potom Predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije blokova oko Ulice cara Dušana u Novom Sadu, Predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije blokova oko Ulice vojvode Bojovića u … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i omladini

Članovi Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i omladini na današnjoj sednici prihvatili su izveštaje o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova za 2016. godinu.

Na današnjoj sednici prihvaćeni su Godišnji izveštaj o radu i poslovanju Zavoda za hitnu medicinsku pomoć za 2016. godinu, potom Godišnji izveštaj o radu i poslovanju Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika za prošlu godinu i Izveštaj o radu i poslovanju Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata za 2016. godinu.

Prihvaćeni izveštaji upućeni … Pročitajte ceo članak