Sednica Saveta za kulturu

Članovi Saveta za kulturu prihvatili su na današnjoj sednici većinom glasova Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o ustanovama kulture čiji je osnivač Grad Novi Sad i uputili ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje. Na današnjoj sednici, većinom glasova Saveta, prihvaćeni su i Izveštaj o radu Fonda za unapređenje vokalne umetnosti mladih “Melanije Bugarinović i ćerke Mirjane Kalinović – Kalin” u Novom Sadu za 2015. godinu, kao i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za budžet i finansije

Članovi Saveta za budžet i finansije prihvatili su na današnjoj sednici većinom glasova Predlog odluke o završnom računu budžeta Grada Novog Sada za 2015. godinu sa Izveštajem nezavisnog ovlašćenog revizora od 21. juna 2016. godine, koji je, po izvršenoj eksternoj reviziji Konsolidovanog završnog računa budžeta Grada Novog Sada za 2015. godinu, sačinilo preduzeće za reviziju računovodstvenih izveštaja “Vinčić” D.O.O. iz Beograda, i uputili ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Prema rečima članice Gradskog veća za budžet i finansije Aleksandre … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za obrazovanje i sport

Članovi Saveta za obrazovanje i sport usvojili su danas većinom glasova Predlog programa razvoja sporta na teritoriji  Grada Novog Sada sa akcionim planom za period od 2016. do 2018. godine i uputili ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje. Navedeni Predlog programa razvoja naći će se pred odbornicima i odobrnicama na sednici Skupštine u petak, 15. jula.… Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambena pitanja

Članovi Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambena pitanja prihvatili su na današnjoj sednici većinom glasova Informaciju povodom zahteva Javnog preduzeća “Srbijagas” Novi Sad za davanje saglasnosti za izgradnju merno regulacione stanice. Informacija je upućena Skupštini grada na razmatranje, a pred odbornicima i odbornicama će se naći na sednici zakazanoj za petak, 15. jula.… Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci o omladini

Članovi Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci o omladini prihvatili su na današnjoj sednici većinom glasova prošlogodišnje izveštaje o radu i poslovanju nekoliko zdravstvenih gradskih ustanova.

Među prihvaćenim izveštajima su Godišnji izveštaj o radu i poslovanju Doma zdravlja “Novi Sad” za 2015. godinu, Godišnji izveštaj o radu i poslovanju Apoteke Novi Sad za 2015. godinu, Godišnji izveštaj o radu i poslovanju Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad za 2015. godinu, Godišnji izveštaj o radu … Pročitajte ceo članak