Уручене Пупинове награде Матице српске

Председник Скупштине Града Новог Сада Здравко Јелушић присуствовао је данас свечаној додели Пупинове награде Матице српске за 2017. години, одржаној у свечаној сали наше најстарије књижевне, културне и научне институције.1

Прву награду добили су Ирена Спасојевић са Универзитета у Београду, Факултет за физичку хемију, за дипломски рад „Магнетна хипертермија ферофлуида Mgx Fe3-x O4 синтетисаног хидротермалном методом“ и Никола Симић са Универзитета у Нишу, Електронски факултет, за мастер рад „Пројектовање квантизера за примену у блок одсечном кодовању и компресији слике“.

Добитници … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за здравствену заштиту, социјалну заштиту и друштвену бригу о деци и омладини

Чланови Савета за здравствену заштиту, социјалну заштиту и друштвену бригу о деци и омладини прихватили су на данашњој седници већином гласова Предлог одлуке о материјаланој подршци грађанима насељеног места Ковиљ на име накнаде за употребу дела ауто-пута Е-75 и упутили га Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

Према Предлогу одлуке материјалну подршку на име накнаде за путарину на релацији Ковиљ – Нови Сад југ и обратно може да оствари физичко лице које име пребивалиште у Ковиљу, односно боравиште ако је … Прочитајте цео чланак

Седница Комисије за родну равноправност

На данашњој седници Комисије за родну равноправност разматрани су Предлог одлуке о усвајању Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу Града Новог Сада и Предлог одлуке о равноправности полова Града Новог Сада. На седници је речено да се изради одлуке о усвајању Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу приступило јер Европска повеља представља оквир за израду Локалног акционог плана за родну равноправност Града Новог Сада у периоду од 2017. до 2019. године, којим се унапређује положај жена … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања

Чланице и чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања на данашњој седници разматрали су и већином гласова прихватили Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Ветерник. Подручје обухваћено изменама и допунама овог плана генералне регулације је површине од 3,5 хектара, налази се у северном делу Ветерника на катастарским парцелама 3007, 3008, 3009, 3010 и ради се о грађевинским парцелама.

Савет је усвојио и Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације зоне … Прочитајте цео чланак

Седница Савета за економски развој Града

На седници Савета за економски развој Града прихваћен је Предлог програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Новог Сада за 2017. годину. Програмом подршке детаљније су сагледане могућности Града Новог Сада и дефинисане стратешке смернице и припремљен је одговарајући сет мера подршке. Програм подршке јасно утврђује елементе који дефинишу мере подршке, циљеве које треба достићи, очекиване резултате и индикаторе. Средства за реализацију Програма подршке планирана су Одлуком о буџету Града за 2017. годину у … Прочитајте цео чланак