Sednica Saveta za osobe sa posebnim potrebama

Članovi Saveta za osobe sa posebnim potrebama prihvatili su danas Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o obezbeđivanju prevoza učenika osnovne škole, prevoza, smeštaja i ishrane dece i učenika sa smetnjama u razvoju, prevoza dece radi pohađanja pripremnog predškolskog programa i učešća učenika na takmičenjima i uputili ga Skuštini Grada Novog Sada na razmatranje. Prihvaćeni Predlog naći će se na Dnevnom redu sednice Skupštine grada, zakazane za petak, 22. jula.… Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za ekonomski razvoj grada

Članovi Saveta za ekonomski razvoj Grada Novog Sada prihvatili su danas većinom glasova Predlog odluke o izmeni Odluke o merama za zaštitu poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Novog Sada, kao i Izveštaj o realizaciji Programa rada Turističke organizacije Grada Novog Sada sa Finansijskim planom i Programom i planom promotivnih aktivnosti Grada Novog Sada za 2015. godinu. Prihvaćeni Predlog odluke i Izveštaj o realizaciji Programa rada TONS-a upućen je Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.… Pročitajte ceo članak

Sutra sednica Skupštine grada

Sednica Skupštine Grada Novog Sada održaće se sutra, sa početkom u 10 časova, a kao glavna tačka Dnevnog reda najavljen je Predlog odluke o završnom računu budžeta Grada Novog Sada za 2015. godinu s Izveštajem nezavisnog ovlašćenog revizora od 21. juna 2016. godine, koji je, po izvršenoj eksternoj reviziji Konsolidovanog završnog računa budžeta Grada Novog Sada za 2015. godinu, sačinilo Preduzeće za reviziju računovodstvenih izveštaja “Vinčić” D.O.O. iz Beograda.

Predsednik Skupštine Grada Novog Sada Zdravko Jelušić objasnio je da će … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za mlade

Predlog odluke o izmeni Odluke o ostvarivanju potreba i interesa mladih u oblastima omladinskog sektora na teritoriji Grada Novog Sada usvojen je danas većinom glasova na sednici Saveta za mlade. Članovi Saveta uputili su ovaj Predog odluke Skupštini Grada Novog Sada na usvajanje. Predlog odluke naći će se na dnevnom redu sednice Skupštine u petak, 15. jula.… Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za komunalne delatnosti

Članovi Saveta za komunalne delatnosti usvojili sa na današnjoj sednici većinom glasova prošlogodišnje izveštaje o realizaciji programa investicionih aktivnosti sedam gradskih javno-komunalnih preduzeća, i to “Informatike”, “Zoohigijene i Veterine Novi Sad”, “Vodovoda i kanalizacije”, “Čistoće”, “Gradskog zelenila”, “Tržnice” i “Lisja” i uputili ih Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Na današnjoj sednici Saveta većinom glasova prihvaćeni su Izveštaj o realizaciji Programa finansiranja određenih komunalnih delatnosti u 2015. godini, potom Izveštaj o realizaciji Programa mera za unapređenje uslova života u naseljenim … Pročitajte ceo članak